Aktualności firm stowarzyszonych

Kompleksowe wsparcie udzielone przez Dentons na rzecz Stadler POLSKA przy realizacji dostawy 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych

<p style="text-align: justify;">WARSZAWA, 19 marca 2015 – Kancelaria Dentons była doradcą prawnym firmy Stadler Polska przy wykonywaniu dostawy 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) FLIRT dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wartość całego kontraktu, który obejmuje również świadczenie przez producenta w okresie 15 lat usług utrzymania pojazdów, to ponad 500 mln zł. Inwestycja jest częścią współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. <br /><br /></p>

>

28 lutego br. Stadler Polska dostarczył ostatnie 4 z 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT w ramach podpisanej w grudniu 2012 r. umowy z Łódzk? Kolej? Aglomeracyjn?. Zespół prawników kierowany przez Aldonę Kowalczyk, partnera, kieruj?c? Praktyk? Prawa Zamówień Publicznych i współkieruj?c? praktyk? PPP, współpracował ze Stadler Polska przy tym projekcie od samego pocz?tku, ł?cznie ze wsparciem przy przygotowaniu oferty przetargowej oraz reprezentacj? klienta w postępowaniu odwoławczym przed Krajow? Izb? Odwoławcz?.

Prawnicy Dentons doradzali Stadler Polska przy realizacji dostawy pojazdów, co obejmowało również pomoc w zakresie zwi?zanym z interpretacj? przepisów ustawy o transporcie kolejowym i powi?zanych z ni? aktów wykonawczych. Dentons wspierał także klienta w procesie uzyskiwania homologacji dla elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz na etapie ich odbioru do eksploatacji.

Dla Stadler Polska pracował zespół prawników w składzie: Aldona Kowalczyk, partner, Agnieszka Kulińska, counsel, Michał Drozdowicz, counsel, Agnieszka Gilowska, associate.

Zespół Praktyki Zamówień Publicznych i PPP kancelarii Dentons zapewnia pełen zakres obsługi w zakresie zagadnień unijnego i polskiego prawa zamówień publicznych i PPP, w tym również w zakresie postępowań odwoławczych i reprezentacji przed Krajow? Izb? Odwoławcz? oraz s?dami powszechnymi, a także na etapie realizacji zawartych umów. Atutem prawników kancelarii Dentons jest wieloletnia specjalizacja w zakresie infrastrukturalnych zamówień publicznych oraz PPP, w tym między innymi z sektora energetycznego, kolejowego oraz drogowego.

***

Osoba kontaktowa:
Beata Niemczuk
Marketing & Business Development Director
+48 22  242 51 18
beata.niemczuk@dentons.com

O kancelarii Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Będ?c jedn? z 20 czołowych globalnych marek wśród kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Dentons to firma z tradycj? świadczenia usług prawnych sięgaj?c? 1742 roku, utworzona przez poł?czenie międzynarodowej kancelarii Salans LLP, kanadyjskiej – Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii SNR Denton. Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!