Komitety  •  Grupa robocze

Komitet CSR przy CCIFP

W trakcie ostatniego Walnego Zgromadzenia przyjęliśmy plan działań, wśród których Zarząd CCIFP zaproponował promocję działań z obszaru CSR firm stowarzyszonych; wszak rolą CCIFP jest m.in. promocja różnorodnych dokonań i doświadczeń francuskich inwestorów w Polsce.

>

Dlatego też powołaliśmy Komitet ds. CSR przy Francuskiej Izbie. Rol? takiego Komitetu, składaj?cego się z osób odpowiedzialnych w firmach za wdrażanie lub promocję CSR oraz przedstawiciela CCIFP, będzie przygotowanie oraz pilotowanie planu promocji działań CSR wśród firm z CCIFP. Pierwsze spotkanie z udziałem prawie 20 firm odbyło się 10 maja w CCIFP.

Nasze działania rozpoczniemy od przeprowadzenia ankiety dla firm stowarzyszonych, aby lepiej poznać ich dokonania. Na jej podstawie będziemy chcieli zebrać w jednaj publikacji działania firm francuskich w różnych obszarach i na różnych poziomach.

Zachęcamy do nadsyłania informacji o Państwa działaniach, a także do proponowania pytań, które moglibyśmy zastosować w ankiecie na adres mariusz.kielich(@)ccifp.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!