Analizy i badania

Kolejny słaby początek roku na warszawskiej giełdzie pod względem liczby i wartości pierwotnych ofert publicznych (IPO)

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 11 kwietnia 2018 r. – </strong><strong>Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 12,5 mld euro – to wzrost aż o 172% w porównaniu do analogicznego okresu rok temu (4,6 mld euro). Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano zaledwie 2 oferty. – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. </strong></span></p>

>

W I kwartale 2018 r. w Polsce miały miejsce tylko dwie pierwotne oferty publiczne (IPO), po jednej na rynku głównym GPW oraz na alternatywnym rynku NewConnect. Na głównym parkiecie zadebiutowała litewska spółka Novaturas (operator turystyczny działaj?cy przede wszystkim w krajach nadbałtyckich), która przeprowadziła dual listing, czyli jednoczesne wprowadzenie do obrotu akcji na rynku w Warszawie oraz na Nasdaq Vilnius. Oferta publiczna akcji przeprowadzona w Polsce, na Litwie i w Estonii, osi?gnęła wartość 92,9 mln zł. Drugim warszawskim debiutem było IPO spółki Brand24, która na alternatywnym rynku NewConnect pozyskała 6,2 mln zł. W porównywalnym pierwszym kwartale 2017 r. w Warszawie również odnotowano dwie oferty – obie na NewConnect, a ich ł?czna wartość wyniosła zaledwie 5,8 mln zł.  

Wyj?tkowo niska aktywność na pocz?tku roku to od kilku lat charakterystyczna cecha warszawskiego rynku, w szczególności rynku głównego, na którym od 2012 roku w okresie od stycznia do marca nie notowano więcej niż 2 debiutów. Tym razem optymizm, który zapanował na europejskich parkietach, nie przełożył się na większ? aktywność w Warszawie. Dyskusje nad ostatecznym kształtem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz nad przyszłości? OFE powoduj? dodatkow? niepewność wśród inwestorów. Mimo to, co najmniej kilkanaście spółek podtrzymuje plany debiutu giełdowego w 2018 roku – w kwietniu na NewConnect debiutowała spółka FTI Profit, na rynku głównym zakończyła się z kolei oferta publiczna Orco Arendi. Mimo tradycyjnie już słabego pierwszego kwartału, w dalszej części roku pojawi? się z pewności? kolejne debiuty, co nie oznacza, że ten okres będzie rekordowy dla GPW" mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I kwartale 2018 r.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość IPO w Europie wyniosła 12,5 mld euro i wzrosła w minionym kwartale (w porównaniu do I kwartału 2017 r.) aż o 7,9 mld euro. Odnotowano 67 debiutów (wobec 53 IPO w pierwszym kwartale 2017 r.). Na taki wynik w analizowanym okresie znacz?cy wpływ miały aż dwie mega oferty (IPO o wielkości przekraczaj?cej 1 mld euro) przeprowadzone w marcu na giełdzie w Niemczech – IPO Siemens Healthineers AG (pozyskane 3,652 mln euro uplasowało tę ofertę na pierwszym miejscu na świecie w I kwartale 2018 r.) oraz DWS Group GmbH & Co KGaA (1,300 mln euro). Trzecie miejsce pod względem wartości IPO zajęła spółka Elkem ASA (777 mln euro, debiut na giełdzie w Oslo), a czwarte – Metrovacesa SA (646 mln euro, giełda w Hiszpanii). Wśród pierwszych pięciu największych europejskich ofert stawkę zamyka spółka SPAXS SpA, która pozyskała 600 mln euro na giełdzie we Włoszech.  

Aktywność na europejskim rynku IPO w I kw. od 2009* r.  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2014  

*Dane przed 2011 r. nie uwzględniaj? giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie  

W pierwszym kwartale 2018 r. byliśmy świadkami wzrostu niepewności na rynkach oraz znacz?cych korekt do notowań globalnych indeksów. Nie wpłynęło to jednak na aktywność europejskich inwestorów, którzy aktywnie szukali nowych inwestycji i angażowali się w oferty spółek z ciekawymi planami oraz solidnymi podstawami dalszego rozwoju. Oznacza to, że rynek IPO w Europie okazał się relatywnie odporny na zachodz?ce zmiany koniunkturalne. Pomimo niepewności zwi?zanej z negocjacjami dotycz?cymi wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, potencjalnym konfliktem handlowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz pogłoskami o wzrostach stóp procentowych, rynek IPO w Europie pozostaje otwarty na nowych emitentów” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w PwC, zespół ds. rynków kapitałowych PwC.

  ***

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2017.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwi?zywanie kluczowych problemów. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC na stronie www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!