Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy wygrywają sprawę Jana Rokity przeciwko Konradowi Kornatowskiemu

<p style="text-align: justify;">16 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Konrada Kornatowskiego (byłego Komendanta Głównego Policji) przeciwko Janowi Rokicie o zapłatę 100.000 zł. tytułem zadośćuczynienia  oddalił powództwo w całości i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.</p>

>

W ustnym uzasadnieniu S?d   podzielił argumentację strony pozwanej reprezentowanej przez pełnomocnika – mecenasa Konrada Orlika, adwokata w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, że, m.in.: niniejsze postępowanie s?dowe nie może stanowić formy osobistej zemsty powoda na pozwanym, a także celem tego postępowania nie jest ukaranie pozwanego, a jedynie zapobieganie naruszeniom oraz zminimalizowanie negatywnych doznań powoda, jak również, że wcześniejszy wyrok S?du Okręgowego   w Warszawie w sprawie o ochronę dóbr osobistych, zmieniony przez S?d Apelacyjny w Warszawie stanowi wystarczaj?c? satysfakcję dla powoda. Wyrok nie jest prawomocny.

Jako podstawę pozwu były szef policji wskazał prawomocny wyrok, w którym s?d uznał naruszenie jego dóbr osobistych przez Rokitę wypowiedzi? z 2007 r. r., że Kornatowski jako prokurator w PRL miał fabrykować dowody, które miałyby świadczyć, że milicja nie odpowiada za śmierć opozycjonisty Tadeusza W?dołowskiego, zmarłego w 1986 r. w komisariacie kolejowym MO w Gdyni oraz określenie byłego Komendanta słowami „wyj?tkowo nikczemnego prokuratora, który hańbi polsk? policję”.

Jana Marię Rokitę reprezentowali adwokaci Departamentu Sporów S?dowych i Arbitrażu kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: Konrad Orlik i Tobiasz Szychowski.

Konrad Orlik                             Tobiasz Szychowski

***

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Buczkiewicz: k.buczkiewicz(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!