Analizy i badania

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy wygrywa sprawę Marka Bukowskiego

<p style="text-align: justify;">W dniu 7 kwietnia 2015 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ postanowiła umorzyć dochodzenie w sprawie przeciwko Markowi Bukowskiemu. <br /><br /></p>

>

Po anonimowym zgłoszeniu, w dniu 16 września 2014 roku, patrol policji skontrolował Marka Bukowskiego. Jego samochód został przeszukany. W wyniku interwencji został zabezpieczony susz ziela konopii. Aktor od pocz?tku zaprzeczał stawianym mu zarzutom. Twierdził, że narkotyki zostały mu podrzucone i nie ma z nimi nic wspólnego.

Przeprowadzona ekspertyza DNA potwierdziła, że Marek Bukowski nie miał styczności ze znalezionym w jego samochodzie narkotykiem.

Wobec braku znamion czynu zabronionego, dochodzenie zostało umorzone.

Obrońcami Marka Bukowskiego s?: mec. Tobiasz Szychowski, adwokat, Partner, szef Departamentu Sporów S?dowych i Arbitrażu oraz mec. Konrad Orlik i mec. Filip Kona, adwokaci, członkowie Departamentu Sporów S?dowych i Arbitrażu w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

„Walka o dobre imię naszego klienta nie jest jeszcze zakończona – komentuje Tobiasz Szychowski – Marek Bukowski od samego pocz?tku konsekwentnie twierdził, że jest niewinny. Niestety nie wszyscy uszanowali jego konstytucyjne prawa, a niektóre przykłady naruszenia zasady domniemania niewinności s? bezprecedensowe. W chwili obecnej pracujemy nad pozwami wobec naruszycieli dóbr osobistych naszego klienta. Zostan? one wkrótce złożone.”

                       

Tobiasz Szychowski                                   Konrad Orlik                                        Filip Kona

***

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.   Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!