Aktualności firm stowarzyszonych

kęsKarta™ Up Bonus Kartą dla Polski na 2016 rok

<p style="text-align: justify;">kęsKarta™, absolutna nowość na rynku kart żywieniowych została zwycięzcą w konkursie „Karta dla Polski na 2016 rok”. Wyniki ogłoszono podczas Polskiej Kartowej Gali, spotkaniu towarzyszącym VIII Konferencji Central European Electronic Card, która miała miejsce w Warszawie w dniach 3-4 grudnia 2015.</p>

>

Konferencja Central European Electronic Card jest najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży kartowej z Polski i Europy Centralnej. Imprezie tej towarzyszy Polska Kartowa Gala. Jej istotnym i budz?cym największe emocje wydarzeniem jest ogłoszenie wyników konkursów na najlepsze polskie karty w danym roku i nagrodzenie laureatów.

W tym roku zaszczytny tytuł „Karta dla Polski na 2016 rok” zdobyła kęsKarta – to unikatowy produkt wprowadzony w drugiej połowie 2015 roku przez Up Bonus. Dzięki kęsKarcie użytkownik może zapłacić za posiłki w ponad 20 000 punktach gastronomicznych, a w 900 placówkach partnerskich OpenCard w całej Polsce uzyskać rabat. W każdej restauracji partnerskiej OpenCard pracownik z kęsKart? otrzymuje stały rabat: 50% na jedzenie lub 30% na cały rachunek. Płatność kęsKart? może obj?ć posiadacza karty i osoby towarzysz?ce, nawet do 12 osób.

Konferencja Central European Electronic Card Warsaw i jej poprzedniczka Konferencja „KARTA”, to jedyne miejsce, w którym od 15 lat spotykaj? się corocznie przedstawiciele instytucji i firm najważniejszych dla rozwoju biznesu kartowego w Polsce i Europie.

Gratuluję Państwu uzyskanej nagrody, która nie tylko jest kolejnym świadectwem Państwa „kartowej” kompetencji i wieloletniego doświadczenia, ale przede wszystkim wpływa na praktyczne, nieomal codzienne postrzeganie przez tysi?ce ludzi użyteczności produktów kartowych, nie koniecznie kojarzonych tylko z kartami bankowymi, ale znajduj?cych dzięki nowoczesnej technologii także wiele innych zastosowań. A ponadto nazwa kęsKarta to bardzo trafne i smaczne określenie! – powiedział Sławomir Cieśliński, organizator Konferencji CEEC i Polskiej Kartowej Gali

Twórcy kęsKarty dostrzegli rosn?cy trend spędzania przez Polaków czasu poza domem i jedzenia „na mieście”. Stworzyli więc innowacyjny produkt, który nie tylko ułatwia częste korzystanie z wybranych ofert gastronomicznych, ale także oferuje wymierne benefity w postaci znacz?cych zniżek

kęsKarta to również sposób dla pracodawcy na podkreślenie swojego zaangażowania w wynagradzanie pracowników i zapewnianie im dodatkowych benefitów, umożliwiaj?cych zachowanie równowagi między prac?, a życiem prywatnym.

kęsKarta jest naszym najnowszym produktem, który tworzy nowy standard na rynku. Cieszymy się, że zyskał on uznanie jury. Niedawno przeprowadzaliśmy rebranding, zmieniamy się by podkreślić nasze zaangażowanie dla firm i ludzi – powiedział Robert Bogacki, Dyrektor Sprzedaży w Up Bonus. Wyróżniona karta pozwala pracodawcy osi?gn?ć to, co do tej pory nie zawsze było możliwe, czyli wpływ na kształtowanie pozytywnych doświadczeń poza firm?, a pracownikowi daje szanse na miłe spędzenie czasu – dodaje Robert Bogacki.

kęsKarta jest form? finansowania posiłków. Zasilenie lub naładowanie jej do kwoty 190 zł miesięcznie na jednego pracownika nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Dzięki temu kęsKarta jest rozwi?zaniem optymalizuj?cym koszty w firmie ijednocześnie daj?cym pracownikom możliwość skorzystania z użyteczności programu Opencard.

Firma Bonus Systems Polska S.A. wraz ze spółk? matk? Chèque Déjeuner Sp. z o. o. dostarczaj?ce systemy premiowania i motywowania, przeprowadziły rebranding i od 24 września posługuj? się wspóln? mark? Up Bonus.

Up Bonus jest części? Up Group. Grupa od 50 lat działa na rynku benefitów pozapłacowych. Up Group jest liderem we wprowadzaniu nowych rozwi?zań technologicznych i społecznych zwi?zanych z rynkiem pracy, zawsze koncentruj?cych się na realnych potrzebach ludzkich w środowisku zawodowym. W swojej ofercie ma również tradycyjne formy benefitów pozapłacowych, czyli bony papierowe.

***

O Up Bonus: Up Bonus jest członkiem międzynarodowej grupy, która wspiera firmy, dostarczaj?c im sprawdzone systemy motywowania i premiowania. Firma jest jednym z najważniejszych wydawców kart przedpłaconych – ma ponad 10 lat doświadczenia na polskim rynku i tworzy jego standardy. Up Bonus oferuje unikalny zestaw produktów wykorzystuj?cy m.in. karty przedpłacone, które spełniaj? kluczowe potrzeby klientów zwi?zane z systemami motywacyjnymi i lojalnościowymi. Obecnie Up Bonus posiada w swoim portfolio ponad tysi?c firm w Polsce. Więcej informacji znajduje się pod adresem www.upbonus.pl

O Up Group: Up Group jest niezależn? międzynarodow? organizacj?, która należy do jej pracowników. Oferuje rozwi?zania i usługi (bony, karty, aplikacje mobilne, etc.) w celu ułatwienia dostępu do żywności, kultury, rozrywki, edukacji, pomocy społecznej, pomocy w domu, ale także w celu wspierania przedsiębiorstw w zarz?dzaniu kosztami działalności lub rozwoju programów motywacyjnych i lojalnościowych. Grupa jest obecna w codziennym życiu 27 milionów ludzi w 17 krajach. Up Group zatrudnia 2500 pracowników i jej wartość emisji to 6 miliardów euro w 2014 roku.

O OpenCard: OpenCard to największy w Polsce dinner club, zrzeszaj?cy blisko 900 restauracji w całej Polsce. Przystępuj?c do klubu użytkownik zyskuje 50% zniżki na jedzenie lub 30% na cały rachunek. OpenCard udostępnia swoim użytkownikom aplikację mobiln?, która pozwala wyszukiwać restauracje, wystawiać recenzje i monitorować oszczędności. Więcej o programie na OpenCard.pl

Kontakt do mediów:

UP Bonus
Katarzyna Adamczyk
Email: kadamczyk@grupacd.pl
Tel 501 620 580′

Solski BM:
Aleksandra Gołda
Email: agolda@solskibm.pl
Tel: 660 093 802

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!