Kancelaria Gide doradzała przy nabyciu 32,8% akcji Banku Pekao

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><strong>Zespół kancelarii Gide kompleksowo doradzał Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (PFR) przy transakcji nabycia przez PFR i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) pakietu 32,8% akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) od grupy UniCredit S.p.A. (UniCredit).</strong></span></span></span></p>

>

PFR oraz PZU podpisały umowę z UniCredit dotycz?c? kupna 32,8% akcji Banku Pekao za ł?czn? kwotę 10,6 mld złotych. Struktura transakcji przewiduje bezpośrednie nabycie przez PFR pakietu 12,8% akcji Banku Pekao w dwóch transzach za ł?czn? kwotę 4,1 mld złotych oraz pośrednie nabycie przez PZU pakietu 20% akcji Banku Pekao za ł?czn? kwotę 6,5 mld złotych.

Ponadto, zgodnie z założeniami, Bank Pekao może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion, w zwi?zku z czym stałby się wył?cznym właścicielem powyższych spółek zależnych.

W ramach transakcji kancelaria Gide świadczyła usługi na rzecz PFR, działaj?cego jako strategiczny partner finansowy wspieraj?cy PZU w  realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy bankowej o dużym potencjale wzrostu. Zespół kancelarii Gide doradzał w  zakresie negocjowania umowy sprzedaży 32,8% akcji Banku Pekao przez UniCredit oraz pozostałej dokumentacji zwi?zanej z transakcj?.

Po stronie kancelarii Gide pracami nad transakcj? kierowali partnerzy Dariusz Tokarczuk i Mateusz Chmielewski. W skład zespołu transakcyjnego wchodziły także Dorota Jenerowicz i Olga Czyżycka.

Mamy ogromn? satysfakcję, że nasze doświadczenie i kompetencje zostały docenione i  że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnej dla polskiego sektora finansowego transakcji, przyczyniaj?cej się do wzmocnienia stabilności finansowej polskiej gospodarki i tworz?cej nowe perspektywy dla jej rozwoju” – komentuje Dariusz Tokarczuk, partner w kancelarii Gide, kieruj?cy Departamentem Fuzji i Przejęć.

Jest to niew?tpliwie jedna z największych i najistotniejszych transakcji przeprowadzonych w ostatnich latach w polskim sektorze bankowym. Cieszymy się, że doświadczenie naszego zespołu przyczyniło się do pomyślnego zakończenia tego jakże ważnego etapu transakcji” – dodaje Mateusz Chmielewski, partner w kancelarii Gide, kieruj?cy Departamentem Rynków Kapitałowych.

***

Nota do wydawcy:

Gide Loyrette Nouel, jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii, otworzyła biuro w Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel pracuje około 40 prawników i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również połowa spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 14 biur w 12 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

gide.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Lipińska
Communication & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.lipinska(@)gide.com

Gide (France)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain(@)gide.com

Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon(@)gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond@havasww.co

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!