Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradzała bankowi Pekao S.A. oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy zmianie dotychczasowego programu emisji obligacji, ustanowionego przez Tramwaje Śląskie S.A.

Prawnicy z praktyki rynków kapitałowych warszawskiego biura Gide doradzali Pekao S.A. oraz BGK przy zmianie dotychczasowego programu emisji obligacji, ustanowionego przez Tramwaje Śląskie S.A. poprzez m.in. podwyższenie maksymalnej kwoty programu do kwoty 764.400.000 PLN oraz przy emisji dwóch pierwszych serii obligacji po zmianie programu, o łącznej wartości 268.400.000 PLN.

Klienci w przeprowadzeniu transakcji byli wspierani przez zespół prawników, w skład którego weszli adwokat Michał Śmiechowski, sprawujący nadzór nad projektem po stronie kancelarii, oraz radca prawny Przemysław Kopka. Praktyka rynków kapitałowych zapewniła kompleksową pomoc prawną, obejmującą doradztwo prawne na rzecz banków, w tym m.in. opracowanie nowej struktury emisji obligacji, zmianę istniejących zabezpieczeń, zmianę warunków emisji istniejących obligacji oraz wsparcie przy emisji pierwszych serii obligacji po zmianie programu.

Cieszymy się, że kolejny raz doradzamy przy tak istotnym procesie, mającym duży wpływ na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz polepszenie jakości transportu publicznego. - powiedział szef praktyki rynków kapitałowych, adw. Michał Śmiechowski, counsel, szef zespołu rynków kapitałowych w warszawskim biurze Gide.

Praktyka rynków kapitałowych, kierowana przez Michała Śmiechowskiego, adwokata i counsela w warszawskim biurze Gide, doradza emitentom, inwestorom, bankom inwestycyjnym oraz innymi instytucjom finansowym zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku kapitałowym, we wszystkich aspektach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, w tym w zakresie strukturyzacji finansowania w postaci emisji lub wystawiania dłużnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, weksle i inne.

***

Kancelaria Gide w Polsce

Kancelaria Gide doradza wiodącym polskim i międzynarodowym firmom w zakresie prawa gospodarczego, w tym takich dziedzinach jak transakcje fuzji i przejęć, prawo spółek, transakcje private equity / venture capital, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo energetyczne, projekty infrastrukturalne i prawo publiczne, prawo nieruchomości, rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż, prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy oraz prawo konkurencji i dystrybucji. Prawnicy kancelarii są regularnie rekomendowani przez polskie i międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze - Chambers Europe, Chambers Global, The Legal 500 i IFLR1000. www.gide.com.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Raczak

PR & Marketing Manager

tel. +48 22 344 00 86

katarzyna.raczak@gide.com

Marta Nowak

Marketing & Business Development
Coordinator

tel. +48 22 344 00 75

marta.nowak(@)gide.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!