Analizy i badania

Jakie przyprawy królują w Polsce?

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kategoria przypraw (jako suma segmentów panierek, marynat, miksów przypraw, monoprzypraw, soli oraz przypraw uniwersalnych) jest kategorią stabilną z tendencją wzrostową, wynoszącą 1,9% wzrostu sprzedaży wartościowej od stycznia do lipca 2018 roku względem analogicznego okresu w zeszłym roku. </span></p>

>

Dla tej kategorii można wyróżnić 3 najważniejsze okresy w ci?gu roku. Najistotniejszy okres – Święta Bożego Narodzenia, w tym roku jest wci?ż jeszcze przed kategori? przypraw. Wcześniej zauważamy peaki sprzedaży w miesi?cach, w których wypadaj? Święta Wielkanocne. W okresie wakacyjnym również można dostrzec wzrosty sprzedaży – ta sytuacja spowodowana jest głównie sezonem grillowym.

Dla tej kategorii najważniejszym kanałem sprzedaży s? sklepy wielkoformatowe (64,2% udziałów wartościowych od stycznia do lipca 2018). Szczególnie należy wskazać tutaj rolę dyskontów, które odpowiedzialne s? za ponad  ? sprzedaży wartościowej tej kategorii.

Największe segmenty – monoprzyprawy i grupa przypraw tradycyjnych

W kategorii przypraw dwoma segmentami, które odpowiadaj? za ponad 75% udziałów wartościowych od stycznia do lipca 2018 s? miksy przyprawowe oraz monoprzyprawy. O ile sprzedaż miksów przyprawowych jest stabilna, monoprzyprawy to segment, nad którym warto się pochylić. Monoprzyprawy to tzw. przyprawy jednorodne, bez żadnych dodatków. Do tego segmentu można zaliczyć m.in. pieprze, zioła (jak np. majeranek), czy też tzw. przyprawy tradycyjne (np. ziele angielskie lub cynamon). Niemal co druga złotówka wydawana przez Polaków na przyprawy, wydawana jest na przyprawy z segmentu monoprzypraw. Monoprzyprawy – jako największy segment w całej kategorii steruj? jej rozwojem. W 2018 r. wzrost sprzedaży wartościowej tego segmentu wynosi 4,1% w stosunku do roku 2017.

Wśród monoprzypraw najważniejsz? grup? s? przyprawy ziołowe (odpowiadaj? za 25,6% udziałów sprzedaży wartościowej w 2018), których sprzedaż jest stabilna. Natomiast rozwojem sprzedaży monoprzypraw steruj? przyprawy tradycyjne oraz suszone warzywa – odpowiedzialne odpowiednio za 20,2% oraz 23,7% udziałów wartościowych. Szczególnie dynamicznie rozwija się sprzedaż przypraw tradycyjnych. Grupa przypraw tradycyjnych odnotowała prawie 6 mln PLN wzrostów od stycznia do lipca 2018, względem analogicznego okresu rok temu.

Najszybciej rosn?cy segment - sole

Segmentem, którego sprzedaż wartościowa rozwija się w najszybszym tempie w całej kategorii przypraw s? sole. W 2018 r. ich dynamika sprzedaży wartościowej wynosi 7,6%. Najszybciej rosn?c? grup? w solach s? sole himalajskie. W 2018 r. sprzedaż soli tego typu urosła o 1,4 mln PLN względem 2017 r., notuj?c 18,7% wzrostów sprzedaży wartościowej (sole himalajskie bez marek własnych). Co więcej, w pierwszej części 2018 r. liczba produktów markowych w grupie soli himalajskich dostępnych na rynku urosła o 26%.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!