Zobacz także  •  Członkowie

Investment in Poland. The rough guide to successful investing in Poland

Polska gospodarka od kilku lat rozwija się szybko i stabilnie. Kraj oferuje największy rynek wewnętrzny ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Geograficznie rozciąga się od obszarów górskich na południu, przez regiony centralne, produkujące węgiel i bogate w tereny uprawne, aż po wybrzeże Morza Bałtyckiego. Położenie Polski w sercu kontynentu europejskiego, a jednocześnie będące krajem granicznym UE sprawia, że na jego terytorium krzyżują się najważniejsze szlaki handlowe między Europą i Azją.

Obecnie Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu, w 2022 r. bezrobocie spadło o 0,5% pp i wyniosło 2,9% wobec 3,4% w roku 2021. To znacznie mniej niż w strefie euro (6,8%). Kraj słynie również z wysoko wykwalifikowanej i dobrze wykształconej siły roboczej.

W 2022 roku Polska wyeksportowała towary o wartości 343,8 mld euro. Wartość importowanych towarów wyniosła 363,7 mld euro, co dało saldo ujemne w wysokości 19,9 mld euro. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość towarów eksportowanych wzrosła o 19,3%, a towarów importowanych o 25,6%. Większość wymiany handlowej odbywa się między Polską a innymi krajami UE: 75,6% eksportu i 51,3% importu w ujęciu wartościowym. Towarami, które miały największy udział zarówno w eksporcie, jak i imporcie, były maszyny i urządzenia oraz środki transportu.

KPMG zachęca Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera kluczowe informacje istotne dla potencjalnych inwestorów zagranicznych. Poszczególne sekcje opisują obecną sytuację ekonomiczną i demograficzną, kwestie prawno-podatkowe, rynek M&A oraz poszczególne regiony geograficzne Polski.

 

RAPORT

 

Investment in Poland | Edition 2023 - KPMG Poland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!