Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Informacje nt. pakietu fiskalnego w USA w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5382 (osłabienie złotego o 0,7%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym. Deprecjacja złotego obserwowana była mimo obniżenia światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w spadku indeksu VIX. Czynnikiem ograniczającym presję na aprecjację złotego jest obecność NBP na rynku walutowym, który w ostatnich tygodniach interweniował w celu osłabienia złotego. Posiedzenie RPP nie miało istotnego wpływu na rynek.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy również do czynienia z dalszym spadkiem kursu EURUSD (por. MAKROmapa z 11.01.2021). Umocnieniu dolara sprzyja spadek ryzyka politycznego w USA wraz z przejęciem kontroli przez Demokratów nad dwiema izbami Kongresu. W ubiegłym tygodniu dodatkowym czynnikiem pozytywnym dla dolara była zapowiedź prezydenta elekta USA J. Bidena dotycząca nowego pakietu fiskalnego.

Opublikowane dzisiaj rano dane z Chin są neutralne dla złotego. W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będą informacje nt. perspektyw wprowadzenia nowego pakietu fiskalnego w USA. Jeśli będą one wskazywać na spadek prawdopodobieństwa realizacji ubiegłotygodniowych zapowiedzi J. Bidena, mogą one sprzyjać wzrostowi awersji do ryzyka, a w konsekwencji osłabieniu złotego. Zaplanowane na ten tydzień publikacje wyników badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec) oraz danych z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych), a także przewidziane na czwartek posiedzenie EBC nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Neutralne dla złotego będą najprawdopodobniej również dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna). Oczekujemy, że w tym tygodniu kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,50-4,55. Jednocześnie uważamy, że w przypadku rosnącej presji na aprecjację złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe NBP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!