Ostatnie zdarzenia

Informacje Ekonomiczne - Francja 2022

Siła nabywcza i stopa inflacji we Francji

Według INSEE (odpowiednik polskiego GUS), po dwóch miesiącach spowolnienia, wzrost cen konsumpcyjnych ponownie przyspieszył - na koniec października odnotowano 6,2%. Tak wysokiego wzrostu cen nie odnotowano od czerwca 1985 r. (6,4%). Jest to częściowo spowodowane przyspieszeniem cen energii, żywności i towarów przemysłowych.

W najuboższych gospodarstwach domowych duża część dochodów przeznaczana jest na żywność. W miesiącu październiku wzrosły one o 11,8% w ciągu roku, a szczególnie ceny produktów świeżych, które wzrosły o 16,9%.

Ceny energii wzrosły w październiku o 19,2% wobec 17,9% we wrześniu. W przypadku dóbr wytworzonych odnotowano wzrost o 4,2%, podczas gdy np. usługi i tytoń rosły w takim samym tempie jak w poprzednich miesiącach.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!