Ostatnie zdarzenia

Informacje ekonomiczne - Francja 2022

Odnawialne źródła energii przyniosą francuskiej gospodarce 31 mld euro w latach 2022-2023

Według badań przeprowadzonych przez Commission de Régulation de l'Energie (CRE), odnawialne źródła energii przyniosą Francji 30,9 mld euro przychodu w latach 2022 i 2023. Z przychodów z energii odnawialnych energia wiatrowa przyniesie 21,7 mld euro, fotowoltaiczna 3,5 mld, hydrauliczna 1,7 mld, a biometan 0,9 mld.

Od 2003 r. istnieją we Francji mechanizmy wsparcia dla tych, którzy chcą przejść na odnawialne źródła energii.

Dochody państwa z tytułu energii odnawialnych zostaną przeznaczone na finansowanie osłon taryfowych i amortyzatorów mających na celu utrzymanie siły nabywczej zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!