Analizy i badania

Inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w październiku do -0,7% r/r wobec -0,8% we wrześniu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i powyżej konsensusu rynkowego zgodnego ze wstępnym szacunkiem GUS (-0,8%). W kierunku wzrostu inflacji (o 0,1 pp.) oddziaływała wyższa dynamika cen żywności (0,4% r/r w październiku wobec -0,2% we wrześniu).</p>

>

Do zwiększenia inflacji przyczynił się również wzrost inflacji bazowej, która zgodnie z naszym szacunkiem wyniosła w październiku 0,3% r/r wobec 0,2% we wrześniu. W kierunku obniżenia inflacji (o 0,1 pp.) oddziaływała natomiast niższa dynamika cen paliw (-16,4% r/r w październiku wobec -15,4% we wrześniu).

Koniec deflacji coraz bliżej

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia 2015 r. Wzrost wskaźnika inflacji będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności oraz cen paliw, wynikaj?cego w znacznym stopniu z efektów niskiej bazy z 2014 r. Czynnik ryzyka dla naszej prognozy stanowi kształtowanie się cen ropy na światowych rynkach.

Dane o inflacji lekko pozytywne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze wyższe od wstępnego odczytu oraz konsensusu rynkowego dane o październikowej inflacji s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!