Analizy i badania

Inflacja CPI w sierpniu nie zmieniła się w porównaniu z lipcem i wyniosła 1,1% r/r.

<p style="text-align: justify;">Jej stabilizacja oznacza normalizację tendencji inflacyjnych po silnym wstrząsie cenowym odnotowanym w lipcu (efekt wzrostu opłat za wywóz śmieci oraz przyjęcia przez GUS innej metodyki notowania cen ziemniaków).</p>

>

Oczekujemy, że do końca br. inflacja wzrośnie do 1,4%, do czego przyczyni? się głównie efekty niskiej ubiegłorocznej bazy dla cen paliw (por. MAKROpuls z 13.09.2013 r.). W zwi?zku z tym, podtrzymujemy ocenę, że pierwsza podwyżka stóp procentowych NBP nast?pi w marcu 2014 r. i wyniesie 25pb.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!