Analizy i badania

Inauguracja portalu o stosunkach polsko-francuskich na Wikipedii

<p style="text-align: justify;">We wtorek 29 października 2013 r. Ambasada Francji w Polsce zainaugurowała na stronach Wikipedii portal poświęcony stosunkom francusko-polskim (proszę kliknąć na stronę Ambasady). Portal ten będzie istnieć w dwóch wersjach językowych: francuskiej i polskiej (obecnie w budowie).</p>

>

Celem tego portalu jest ułatwienie dostępu do wszystkich, już istniej?cych w Wikipedii artykułów, w językach polskim i francuskim, poświęconych relacjom między Francj? i Polsk?. Nasz projekt jest bardziej ambitny: chodzi o nieustanne polepszanie i wzbogacanie tego, co już istnieje poprzez dodawanie nowych artykułów czy dokumentów w każdej postaci – tekstu, fotografii, video lub zapisu dźwiękowego – aby wspólnie budować wielk? wirtualn? encyklopedię poświęcon? tym szczególnym relacjom, które od setek lat utrzymuj? ze sob? nasze kraje. Chodzi oczywiście o pokazanie ich ogromnego bogactwa we wszystkich aspektach, politycznych, gospodarczych, kulturalnych, artystycznych, sportowych….

Naszym celem było opracowanie tego spójnego i łatwo dostępnego portalu. Wikipedia, dzięki swej prostocie i dobrowolnemu udziałowi (instrukcja obsługi), a także rozbudowanemu systemowi nadzoru nad form?, poziomem treści pod względem intelektualnym i etycznym, oferuje odpowiednie ramy dla tego zbiorowego projektu tworzonego w luźnej atmosferze.

Każdy może uczestniczyć w pisaniu tej historii. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy pragn? doł?czyć do powstaj?cej wspólnoty autorów. Zachęcam każdego adresata mojego listu, by przekazał tę informację dalej, wykorzystuj?c portale społecznościowe, by projekt był szeroko znany, by razem tworzyć wspólne dobro, z którego będziemy mogli być dumni.

Pierre Buhler

Ambasador Francji w Polsce

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!