Aktualności firm stowarzyszonych

Inauguracja francusko – polskiej kancelarii adwokackiej D2K Avocats

<p style="text-align: justify;">Mamy przyjemność poinformować Państwa o uroczystej inauguracji francusko – polskiej kancelarii adwokackiej D2K Avocats, członka grupy międzynarodowych doradców firm Lex in IT i Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP).</p>

>

Kancelaria D2K Avocats jest obecna zarówno we Francji jak i w Polsce. Obsługuje ona polskie firmy działaj?ce na terenie Francji, ale również francuskie spółki w Polsce.

Adwokaci, którzy tworz? kancelrię D2k Avocats zdobyli wieloletnie doświadczenie między innymi w międzynarodowych firmach takich jak Ernst & Young, jak i w koncernanch LG Electronics czy Groupe Casino.

Klientami kancelarii s? przedsiębiorstwa na wszytkich etapach rozwoju: od startapów, przez małe i średnie przesiębiorstwa po koncerny, w licznych branżach takich jak nowe technologie i komunikacja, biotechnologia, budownictwo, handel i dystrybucja, logistyka i trasport a także przemysł.

Kancelaria oferuje swoim klientom obsługę prawn? we wszystkich dziedzinach dotycz?cych działalności gospodarczej i m in w nagocjacjach z partnerami handlowymi (umowy podwykonastwa, przejęcia spółek, kupna nieruchomości...), ale także z urzędami skarbowymi i francusk? administracj?. Adwokaci kancelarii realizuj? wszystkie etapy tworzenia spółek i redaguj? wszelkiego rodzaju kontrakty np kupna i sprzedarzy, ogólnych warunków sprzedarzy, dystrybucji, franchyzy, świadczenia usługm o pracę, ściśle określaj?c obowi?zki stron i chroni?c w ten sposób interesy swoich klientów. Reprezentuj? również swoich klientów przed s?dami.

Na inauguracji, która odbedzie się 28 listopada w WTC w Lyonie, zostanie zaprezentowana ponadto grupa Lex in IT, złożona z niezależnych i welokulturowych adwokatów, członków izb adwokackich we Francji, którzy wspieraj? swoich klientów z Francji i z Polski lub innych krajów w rozwoju na rynki zagraniczne.

Każdy z członków będzie miał okazję do przedstawienia najważniejszych infomacji dotycz?cych systemu prawnego jak i możliwości biznesowych w kraju lub regionie, w których działaj?. S? to następuj?ce kraje: Francja i kraje frankofońskie w Europie i w Afryce, Polska, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Szwajcaria, Kraje skandynawskie, Chiny, Stany Zjednoczone i Kanada.

Informujemy również polskie firmy zainteresowane eksportem, że 26 i 27 listopada czyli tuż przed dniem inauguracji, odbędzie się w Lyonie jeden z nawiększych salonów poświęconych międzynarodowym wymianom handlowym  ? Classe Export  ? : (http://lyon2013.classe-export.com/vdoc/easysite/CL13/Classe-Export/accueil).

Więcej o D2K Avocats i Lex in IT na stronach : www.d2k-avocats.com   / www.lexinit.com

Kontakt : e.kaluzinska(@)d2k-avocats.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!