Aktualności firm stowarzyszonych

ID Logistics Operatorem Logistycznym 2016 Roku

<p style="text-align: justify;">ID Logistics Polska, wiodący dostawca usług logistycznych, został zdobywcą Złotego Godła w XV edycji programu badawczego Operator Logistyczny Roku. Wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie podczas uroczystej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2016, zorganizowanej przez Wydawnictwo Eurologistics, w obecności 500 menedżerów firm produkcyjnych, handlowych i działających w branży TSL. Nagrodę odebrał Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics Polska.</p>

>

Firma ID Logistics Polska uczestniczyła w programie badawczym Operator Logistyczny Roku po raz pi?ty, i jak podkreślili jego organizatorzy, błyskawicznie awansowała do grona czołowych graczy na polskim rynku. Już w ubiegłym roku uhonorowana została dyplomem za największy wzrost pozycji rynkowej wśród uczestników programu.

Operator Logistyczny Roku to unikatowe i niezależne badanie satysfakcji klientów operatorów logistycznych, które dostarcza obiektywnych informacji o zakresie i jakości usług logistycznych oferowanych na rynku. Ocenie poddawane s? potencjał konkurencyjny firmy, kompleksowość usług logistycznych, wykonanie założonych norm usług logistycznych, standard obsługi w ocenie kluczowych klientów, standard obsługi w ocenie ogółu klientów, pozycja lidera rynku w ocenie kluczowych klientów oraz pozycja lidera rynku w ocenie ogółu klientów. Badanie prowadz? Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting.

Bardzo cieszymy się z przyznania nam tytułu Operator Logistyczny Roku“ powiedział Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics Polska. „Przede wszystkim chciałbym podziękować naszym klientom, zarówno tym, którzy zaufali nam w 2008 roku, kiedy rozpoczęliśmy działalność, jak i tym, którzy doł?czyli do nas później. Logistyka odgrywa coraz ważniejsz? rolę w strategii naszych klientów. Ta nagroda jest także nagrod? dla naszych zespołów, które każdego dnia ciężko pracuj?, aby zapewnić klientom innowacyjne i „szyte na miarę“ usługi, dzięki którym mog? zwiększyć swoj? konkurencyjność na rynku“.

ID Logistics Polska działa na rynku od 2008 roku, obecnie zarz?dza 7 centrami logistycznymi o ł?cznej powierzchni około 200 tys. m ?. Firma zatrudnia ponad 1.000 pracowników, obsługuj?c klientów z różnych branż, m.in. handlu detalicznego, FMCG oraz motoryzacyjnej. Szybki rozwój ID Logistics na polskim rynku opiera się na realizacji innowacyjnych i niestandardowych rozwi?zań dla klientów w całym łańcuchu dostaw, od logistyki kontraktowej po usługi o wartości dodanej takie jak co-packing i międzynarodowa dystrybucja.  

***

ID Logistics na świecie

ID Logistics jest międzynarodow? grup? specjalizuj?c? się w logistyce kontraktowej. Siedziba główna mieści się w Cavaillon we Francji. Firma zatrudnia 18,5 tys. pracowników, w ponad 275 lokalizacjach w 16 krajach (blisko 5 mln m2powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce).W 2015 roku osi?gnęła przychód w wysokości   930.8 mln EUR. Firma powstała w 2001 roku we Francji, sk?d rozpoczęła się jej międzynarodowa ekspansja. Jako główny dostawca usług dla handlu detalicznego, przemysłu i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofert? o wysokim poziomie technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics s? notowane na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125). Grupa jest zarz?dzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska

ID Logistics Polska jest części? międzynarodowej Grupy ID Logistics i głównym dostawc? usług logistycznych dla branży retail (spożywczej i specjalistycznej), odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG, e-commerce oraz motoryzacyjnej. Specjalizuje się w logistyce kontraktowej, zapewniaj?c klientom pełne wsparcie w efektywnym zarz?dzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 7 centrach logistycznych o ł?cznej powierzchni magazynowej ok. 200 tys. m ?, posiada też 1 oddział transportowy. Obecnie firma zatrudnia ponad 1.000 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy.  

Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!