Aktualności firm stowarzyszonych

Hotele ibis laureatem konkursu Konsumencki Lider Jakości 2014

<p style="text-align: justify;">Jakość polskich hoteli ibis po raz kolejny została doceniona przez klientów. W czerwcu br. rozstrzygnięto konkurs Konsumencki Lider Jakości 2014, w którym marka ibis w kategorii „Hotele sieciowe” zdobyła Brązowe Godło. Konkurs realizowany jest przez redakcję Strefy Gospodarki przy współudziale renomowanego ośrodka badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.</p>

>

Konsumencki Lider Jakości 2014

Marka ibis po raz kolejny została doceniona przez swoich gości za oferowan? jakość usług. Rok temu hotele w Polsce świętowały zdobycie Złotego Godła QI 2013 przyznanego przez kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013, w kategorii QI Services. W tym roku marka ibis głosami konsumentów, w badaniach realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, zajęła III. miejsce w kategorii: "Hotele sieciowe" w programie Konsumencki Lider Jakości 2014, uzyskuj?c tym samym Br?zowe Godło Konsumencki Lider Jakości 2014. Nagroda przyznawana jest corocznie markom odznaczaj?cym się wysok? jakości? oferowanych produktów i usług.

„Po raz kolejny nasi goście docenili jakość marki ibis, a to dla nas najcenniejsze wyróżnienie potwierdzaj?ce, że pod?żamy we właściwym kierunku. Przy zróżnicowanej obecnie ofercie hoteli ekonomicznych, konsument kieruje się coraz częściej przekonaniem opartym na własnym doświadczeniu. Wybieraj?c dany hotel nie jest ważna dla niego już tylko cena, ale obietnica marki i sposoby jej realizacji. Jeśli usługi spełniaj? oczekiwania gościa, staje się on lojalny, wybieraj?c w ten sposób własnego lidera jakości. Takim liderem stała się teraz marka ibis. Godło KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI jest dla nas inwestycj? w dalszy dynamiczny rozwój marki, a dla naszego gościa to informacja, że wybiera to, co zdaniem innych konsumentów jest najlepsze na rynku.”– mówi Joanna Świerkosz, Zastępca Dyrektora Sprzedaży, Dystrybucji, Marketingu i Zarz?dzania Przychodami w Polsce i Krajach Nadbałtyckich.

KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2014 to promocyjny program konsumencki, realizowany przez Redakcję Strefy Gospodarki - ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazet? Prawn?.

Jego celem jest wyłonienie w opinii konsumentów Liderów Jakości usług i produktów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonuj?cych na polskim rynku. Opinie zbierane s? na podstawie badań, realizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Respondenci, wskazuj?c na markę ibis, szczególnie podkreślali: dobry stosunek jakości do ceny, bardzo dobr? obsługę, komfort i rozwinięt? sieć obiektów. To główne cechy marki, które zdecydowały o jej sukcesie w badaniu.

ibis znaczy jakość

Dostarczenie usług wysokiej jakości to zobowi?zanie podejmowane każdego dnia przez pracowników sieci ibis w każdym z hoteli w Polsce. Potwierdzeniem dbałości o wygodę gości jest fakt, że ibis jako jedyna europejska sieć hoteli ekonomicznych oferuje dostępne cał? dobę usługi takie jak m.in. obsługa recepcji, zimne i gor?ce przek?ski oraz bezpłatny k?cik internetowy. Dodatkowo, we wszystkich obiektach marki obowi?zuje zasada „satysfakcji w 15 minut”. W przypadku, gdy klient zgłosi problem, za którego powstanie odpowiedzialny jest hotel, pracownicy s? zobowi?zani do jego rozwi?zania w ci?gu nie więcej niż 15 minut, przy czym gwarancja ta obowi?zuje przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Grupa Hotelowa Orbis i jej partner Accor konsekwentnie realizuj? kolejne etapy przyjętej w 2011 roku strategii dynamizacji marek hoteli ekonomicznych. W przeci?gu ostatnich trzech lat dla marki ibis wprowadzono szereg konceptów, które maj? podnieść komfort gości, m.in. Sweet Bed by ibis™, projekt Avanzi i ibis kitchen.

***

ibis rozwija się zgodnie ze strategi? dynamizowania marek hoteli ekonomicznych, należ?cych do Grupy Accor, wiod?cego ogólnoświatowego lidera branży hotelarskiej w 92 krajach, operatora ponad 4400 hoteli. Najważniejsze innowacje obejmuj? nowe łóżka hotelowe oraz now? aranżację powierzchni ogólnodostępnej odzwierciedlaj?ce wartości charakteryzuj?ce markę: wysoki poziom usług, najwyższy komfort i efektywność. ibis jest pierwsz? sieci? hoteli, która uzyskała certyfikat ISO 9001 będ?cy potwierdzeniem jej profesjonalizmu i rzetelności (certyfikacja objęła 84% całej sieci). Ponad jedna trzecia całej sieci ibis posiada także certyfikat ISO 14001, potwierdzaj?cy środowiskowe zaangażowanie marki. Powstała w roku 1974 sieć ibis jest europejskim liderem i czwart? pod względem wielkości sieci? hoteli kategorii ekonomicznej na świecie, z ponad 983 hotelami oferuj?cymi ł?cznie 121.004 pokoi w 58 krajach.

Więcej informacji na ibis.com

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce, oferuj?ca 11 600 pokoi w 62 obiektach zlokalizowanych

w 30 miastach w Polsce oraz w 4 hotelach w Krajach Bałtyckich. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor, wiod?cy na świecie operator hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju Grupy Accor w interesie jej interesariuszy.

Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 hotelami z 460 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowan? ofertę - od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej kategorii pod mark? Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi cyfrowych, do których należ? - portal rezerwacyjny accorhotels.com, strony internetowe poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!