Analizy i badania

Gazeta Wyborcza, POLITYKA i trzy dzienniki regionalne najczęściej cytowanymi tytułami w marcu

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>według Rankingu Cytowań i Informacji NEWTON Media</strong>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Według Rankingu Cytowań i Informacji NEWTON Media liderem cytowań wśród dzienników ogólnopolskich była <em>Gazeta Wyborcza</em>, wśród dzienników regionalnych na pierwszym miejscu znalazły się <em>ex aequo</em> Dziennik Polski, Polska Gazeta Wrocławska i Polska Głos Wielkopolski, a wśród tygodników najczęściej cytowana była POLITYKA.</strong></span></p>

>

Ranking_03.2014>>>

W marcu liderem zestawienia w grupie dzienników ogólnopolskich została Gazeta Wyborcza (202). Wśród wielu publikacji dziennika cytowano między innymi artykuł redaktora naczelnego Adama Michnika pt. „Rosja to nie Putin” (8-9 marca 2014 r.). Drugie miejsce zajęła Rzeczpospolita (142), na trzecim uplasował się Dziennik Gazeta Prawna (63). Na kolejnych pozycjach znalazły się: Super Express (42), Fakt (41), Nasz Dziennik (35), Przegl?d Sportowy (35), Puls Biznesu (22), Gazeta Polska Codziennie (17), Polska The Times (17), Dziennik Trybuna (4) oraz Metro (4).

Wśród dzienników regionalnych na pierwszym miejscu znalazły się: Dziennik Polski, Polska Gazeta Wrocławska i Polska Głos Wielkopolski (po 5). Drugie miejsce zajęły: Kurier Szczeciński oraz Polska Gazeta Krakowska (po 4), a trzecie: Polska Dziennik Bałtycki i Polska Dziennik Zachodni (po 3).

Wśród tygodników ogólnopolskich pierwsze miejsce zajęła Polityka (46). W minionym miesi?cu zauważyć można brak jednej, dominuj?cej publikacji tygodnika, na któr? szczególnie chętnie powoływałyby się inne media. Drugie miejsce zaj?ł Newsweek Polska (45), a trzecie przypadło tygodnikowi Wprost (35).

Zapraszamy do zapoznania się z zał?czonym Rankingiem Cytowań i Informacji za marzec, w którym znajduj? się szczegółowo przedstawione wyliczenia.

Anna Budzyńska
PR Manager
NEWTON Media
mobile: +48 795 55 64 12
mail: anna.budzynska(@)newtonmedia.pl

NEWTON Media Sp. z o.o. jest części? grupy NEWTON Media, a.s. - największej ponadnarodowej firmy zajmuj?cej się monitoringiem mediów i usługami powi?zanymi.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i wysokiemu poziomowi przetwarzania informacji, firma oferuje szerok? gamę usług zwi?zanych z monitoringiem. Oferta zawiera również analizy medialne, podsumowania branżowe, raporty ilościowo – jakościowe i inne usługi.

Analiza mediów jest kolejnym szybko rozwijaj?cym się produktem, który NEWTON Media Sp. z o.o. oferuje swoim klientom. Produkt obejmuje analizę wizerunku firmy, który kreowany jest przez media. Te cenne informacje zgromadzone na podstawie obszernej ilości materiałów, umożliwiaj? naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji i w konsekwencji, prowadz? do zwiększania przewagi konkurencyjnej. Analiza mediów może terminowo wskazywać szanse i zagrożenia oraz umożliwiać rozpoznanie ukrytego kontekstu.

Jesteśmy w stanie monitorować i analizować szeroki zakres informacji, dotycz?cych określonej dziedziny Państwa firmy i jej przedstawicieli oraz konkurencji, zgodnie z Państwa potrzebami. Dostarczymy informacje w uporz?dkowanej i czytelnej formie.

Więcej informacji oraz prezentacje naszych produktów można znaleźć na naszych stronach internetowych:

www.newtonmedia.pl

Do pobrania

Download Ranking_03.2014.pdf  (PDF • 515 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!