Analizy i badania

"Frontiers in tax" - nowy magazyn podatkowy KPMG w Polsce

<p style="text-align: justify;">Magazyn jest kwartalnikiem przeznaczonym dla obecnych i potencjalnych klientów, jak również partnerów biznesowych. Pierwszy numer <strong>Frontiers in tax</strong> dotyczy zmian w polskim prawie podatkowym i orzecznictwie, które wywierają istotny wpływ na strategię inwestorów w Polsce – zarówno funduszy inwestycyjnych (polskich i zagranicznych), jak i pozostałych podatników. <br /> </p>

>

Aktualny numer zawiera następuj?ce artykuły:

  • Bież?ce zmiany w ustawie o CIT oraz orzecznictwie dotycz?cym statusu spółek komandytowo-akcyjnych – Małgorzata Gleń, Dorota Kaczyńska;
  • Polski fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – efektywny sposób inwestowania w Polsce – Małgorzata Gleń, Agnieszka Krawczyk;
  • Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych z opodatkowania w Polsce – Karolina Kowalska, Emil Bazak;
  • Walka fiskusa z optymalizacj? podatkow? – Tomasz Jobda, Anna Pożoga.

Publikacja jest dostępna do pobrania w formacie PDF w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Więcej informacji na kpmg.com/pl/frontiersintax.

Materiały udostępnione przez KPMG Sp. z o.o. kpmg.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!