Analizy i badania  •  Izba

Francuskie firmy zatrudniają średnio o 200 osób więcej niż pozostali inwestorzy zagraniczni w Polsce

Firmy francuskie są dużym pracodawcą, przeciętne zatrudnienie oscyluje w nich wokół liczby 500 osób, wobec średniej dla ogółu spółek-córek firm zagranicznych na poziomie bliskim 300 pracowników. Szczególnie obrazowe jest porównanie parametrów firm francuskich z analogicznymi wskaźnikami dla firm z kapitałem polskim. Zatrudniają one przeciętnie aż ośmiokrotnie więcej pracowników, jak wynika z raportu przygotowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP) we współpracy z Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK z okazji 30-lecia istnienia Izby. Raport ukazał się pod tytułem: „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę”.

- O około połowę wyższa jest generowana przez nie wartość dodana w przeliczeniu na 1 pracownika, a wyraźna przewaga utrzymuje się także pod względem udziału wartości dodanej w przychodach (26% przy średniej w Polsce 19%), oraz relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów (5,7% vs 4,3%) – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Stanisław Kluza, Prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK, współautor raportu.

Specyfiką firm francuskich działających w Polsce jest generowana przez nie wysoka wartość dodana w relacji do przychodów. W 2021 roku wyniosła ona średnio 26% wobec przeciętnej dla wszystkich firm z kapitałem zagranicznym na poziomie około 22%. Nieznacznie wyższa od średniej jest także wartość dodana w przeliczeniu na 1 pracownika omawianych firm. Obecne w Polsce koncerny francuskie cechuje nie tylko duży i rosnący stopień zaangażowania kapitałowego, ale też ponadprzeciętne wskaźniki efektywnościowe.

Spółki zależne od kapitału francuskiego nie są najliczniejszą grupą firm zagranicznych w naszym kraju, ale zaliczają się do podmiotów o największej przeciętnej skali działalności. Podmioty z udziałem kapitału francuskiego charakteryzuje również wysoka aktywność inwestycyjna. W analizowanym okresie na nakłady inwestycyjne przeznaczały one średnio od 5 do 6% swoich przychodów – w każdym z lat więcej od średniej dla wszystkich jednostek zależnych od koncernów zagranicznych.

Pod względem skali działalności, efektywności biznesowej oraz aktywności inwestycyjnej firmy francuskie pozytywnie wyróżniają się nie tylko na tle średniej, ale też podmiotów kontrolowanych przez kapitał z krajów ze ścisłej czołówki inwestorów obecnych w Polsce (Niemcy, USA, Wielka Brytania, Holandia). Cechują je najwyższe w tej grupie przeciętne przychody, zatrudnienie oraz relacja nakładów inwestycyjnych do przychodów. Pod względem udziału wartości dodanej w przychodach wyprzedzają je jedynie firmy z kapitałem amerykańskim. Z kolei, jeśli chodzi o wydajność pracy, jest ona nieznacznie niższa aniżeli w filiach koncernów amerykańskich i brytyjskich, lecz jednocześnie wyższa w porównaniu z podmiotami zależnymi od kapitału niemieckiego czy holenderskiego.

- Przy wysokich kosztach płac w Polsce, przy wysokim koszcie pracy o konkurencyjności firm w naszym kraju coraz bardziej będzie decydować rozwój technologiczny, cyfryzacja i efektywność energetyczna, a tę wiedzę firmy uzyskują dzięki inwestorom zagranicznym – wyjaśnia dr Stanisław Kluza, Prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK.

Pełna wersja raportu o wpływie inwestycji francuskich i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Francją TUTAJ >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!