Ostatnie zdarzenia

Francja z rekordowym wzrostem w 2021 r.

Według rocznych szacunków publikowanych przez INSEE, PKB Francji wzrósł o 7% w 2021 roku, po 8% spadku w 2020 roku. Wraz ze wzrostem działalności gospodarczej znacznie spadła liczba osób poszukujących pracy.

Jest to najlepszy wynik francuskiej gospodarki od 52 lat. Według Bruno Le Maire, francuskiego ministra gospodarki, "To spektakularne odbicie zaciera ślady kryzysu gospodarczego". Ten wzrost PKB pozycjonuje Francję jako najlepszych wyników w strefie euro i pozwala jej rozpocząć rok 2022 z szacowaną stopą wzrostu na poziomie 2,4%.

 

W rzeczywistości francuski PKB przekroczył na koniec 2021r. o 0,9% poziom sprzed pandemii. Niemniej jednak, w ujęciu średniorocznym PKB w 2021 r. jest nadal o 1,6% niższy od swojego średniego poziomu w 2019 r.  

 

Poziom aktywności okazał się zatem wyższy niż oczekiwano (wzrost o 0,7% wobec oczekiwanych 0,5%), a produkcja towarów i usług była bardzo dynamiczna, odnotowując wzrost o 0,9% pomimo obaw dotyczących podaży i rekrutacji pracowników. 

Francja odnotowała też wyhamowanie konsumpcji po jej silnym wzroście latem 2021 r. (+5,6%). Na koniec roku dogoniła ona jednak poziom sprzed kryzysu.

Jeżeli chodzi o francuski handel, nadal szybciej rozwija się import (+3,6%) niż eksport (3,2%). Ten negatywny bilans handlowy przełożył się w ostatni kwartale na spadek PKB o 0,2%.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!