Aktualności firm stowarzyszonych

Fraikin wybrał Gras Savoye, bo z najlepszymi jest nam po drodze!

<p style="text-align: justify;"><strong>Jednym z nieodzownych warunków odniesienia sukcesu na rynku transportowym jest odpowiednia opieka nad flotą samochodową, w tym sprawna obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych i formalności związanych z uszkodzeniami pojazdów. </strong></p>

>

Przy flocie licz?cej 3  200 pojazdów jest to nie lada wyzwaniem. Dlatego firma Fraikin Polska zdecydowała się na współpracę z Gras Savoye – liderem na tutejszym rynku pośredników ubezpieczeniowych. Grupa ta zajmuje się zarówno ubezpieczeniami i reasekuracj?, jak i obsług? serwisow? w ramach usług assistance. Przyci?gnęła już tysi?ce klientów – zarówno międzynarodowe korporacje, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, jak i osoby prywatne.

Nasze firmy to liderzy w swoich branżach, którzy osi?gnęli tę pozycję solidności? i profesjonalizmem. Współpraca przebiega bez harmonijnie i przynosi obustronne korzyści. 11 lipca w warszawskich Łazienkach będziemy razem świętować dziesięciolecie Fraikin Polska.

Fraikin wybrał Gras Savoye, bo z najlepszymi jest nam po drodze!

***

Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystaj?cym z pojazdów użytkowych w codziennej działalności. Usługi te s? części? nowoczesnych rozwi?zań zarz?dzania, które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do przedsiębiorstw dysponuj?cych całymi flotami. Grupę Fraikin ł?czy wspólna, głęboko zakorzeniona kultura pracy, wynikaj?ca z ponad 70-letniego doświadczenia w zaspokajaniu potrzeb ogromnej rzeszy klientów – firm i instytucji różnej wielkości, działaj?cych na różnych polach i znajduj?cych się na różnych etapach rozwoju. W ramach oferty dostępne s? niemal wszystkie rodzaje nadwozi takie jak furgony zintegrowane i do zabudowy, pojazdy kurtynowe, chłodnie, ciężarówki z opuszczanymi bokami i platform? załadunkow?, samo rozładowcze oraz wiele innych pojazdów specjalistycznych.

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 445 01 32, kom.+48 607 409 230

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!