Analizy i badania

Fala upałów ograniczyła wzrost produkcji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu o 5,3% r/r wobec wzrostu o 3,8% w lipcu, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (5,4%) i poniżej konsensusu rynkowego (6,1%).</p>

>

Zwiększenie dynamiki produkcji przemysłowej w naszej ocenie spowodowane było efektem niskiej ubiegłorocznej bazy w licznych działach przetwórstwa przemysłowego. Był on szczególnie widoczny w kategoriach: "produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”, "produkcja maszyn i urz?dzeń”, "produkcja wyrobów farmaceutycznych”, "produkcja napojów” oraz "produkcja wyrobów tekstylnych”.

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia skali wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej była sierpniowa fala upałów. Doprowadziła ona do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej na terenie kraju, a tym samym, do zmniejszenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z naszymi wyliczeniami, w wyniku skrajnych warunków atmosferycznych roczna dynamika produkcji przemysłowej w sierpniu została ograniczona o ok. 0,6 pp. (por. MAKROmapa z 31.08.2015). Ze względu na jednorazowy, negatywny wpływ ograniczeń w dostawach energii na produkcję przemysłow? w sierpniu, oczekujemy korekty w górę jej wartości we wrześniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!