Aktualności firm stowarzyszonych

Evan Lazar ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Dentons Europe

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Evan Z. Lazar został ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Dentons Europe. Druga kadencja rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. do potrwa do 31 grudnia 2019 r.</strong></span></p>

>

Reelekcja na drug? kadencj? to wielki zaszczyt. W ci?gu ostatnich trzech lat stworzyliśmy solidny fundament, na który składaj? się liczne grono utalentowanych prawników, silna pozycja firmy na kluczowych rynkach europejskich i nieporównywalny w stosunku do innych firm prawniczych globalny zasięg, na którym będziemy kontynuować rozwój Dentons jako jednej z wiod?cych kancelarii w Europie” – powiedział Evan Lazar.  

W czasie trwania pierwszej kadencji Evana jako Przewodnicz?cego Rady, Dentons znacz?co rozszerzył ofertę i zakres doradztwa w Europie. Wzmocniliśmy nasze kompetencje w zakresie praktyk i sektorów, a także nasz? pozycję na kluczowych rynkach - we Włoszech, w Niemczech i Luksemburgu oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Rady Dentons Europe, Evan Lazar jest także członkiem Globalnej Rady Dentons, w ramach której zajmuje stanowisko Wiceprezesa Dentons, oraz Wiceprzewodnicz?cym Globalnej Grupy Nieruchomości. Jest jednym z wiod?cych prawników w dziedzinie inwestycji i finansowania nieruchomości w Europie. Wieloletnie doświadczenie w transgranicznych transakacjach obejmuj?cych zarz?dzanie i finansowanie nieruchomości zdobywał w kluczowych projektach nieruchomościowych i finansowych.  

Sposób w jaki Evan doradza klientom jest inspiracj? i sił? napędow? dla Europejskiej i Globanej Rady Dentons. Pod jego przywództwem Globalna Grupa Nieruchomości Dentons stała się jedym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej postrzeganych zespołów nieruchomości na świecie” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Dentons.  

Jako jedna z osób, która stworzyła Dentons, Evan jest w 100 procentach zaangażowany w sukces firmy. Przyczynił się nie tylko do rozwoju Dentons w Europie, ale także na całym świecie” – powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons Europe.  

Zanim powstał Dentons, Evan Lazar był jednym z liderów Globalnej Grupy Nieruchomości w kancelarii Salans. Wcześniej zwi?zany był z Weil, Gotshal & Manges, gdzie stworzył Środkowo-Europejsk? Praktykę Nieruchomości, a następnie był Przewodnicz?cym Europejskiej Grupy Nieruchomości i Finansów. Zanim przeniósł się do Europy w 1993 r., Evan Lazar pracował jako prawnik nieruchomościowy w Wolf, Block, Schorr & Solis-Cohen w Filadelifii.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!