EURPLN najniżej od lipca 2014 r. Czy decyzja RPP osłabi złotego ?

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1470 (umocnienie złotego o 0,4%). Od wtorku do piątku mieliśmy do czynienia z aprecjacją złotego oraz innych walut rynków wschodzących, wynikającą ze wzrostu popytu na ryzykowne aktywa po wtorkowych, gołębich wypowiedziach szefowej FED J. Yellen przed Kongresem, a także zgodzie Eurogrupy na wydłużenie okresu obowiązywania obecnego pakietu pomocowego dla Grecji o cztery miesiące. W rezultacie w piątek kurs EURPLN wyniósł na zamknięciu 4,1470 osiągając tym samym najniższy poziom od lipca 2014 r. Dane nt. struktury polskiego PKB w IV kw. ub. r. nie spotkały się ze znaczącą reakcją rynku.</p>

>

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie naszym zdaniem środowa decyzja RPP nt. wysokości stóp procentowych. W przypadku realizacji naszego scenariusza zakładaj?cego obniżkę stóp o 50 pb oczekujemy osłabienia polskiej waluty. Istotnym wydarzeniem dla kursu złotego będ? również pi?tkowe dane nt. zatrudnienia w poza rolnictwem w USA. Mimo, iż nasza prognoza jest zbliżona do konsensusu (prognozujemy wzrost o 245 tys. w lutym wobec 257 tys. w styczniu, przy konsensie 240 tys.) relatywnie wysoki wzrost zatrudnienia może nasilić  oczekiwania inwestorów na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA, a w konsekwencji oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Czwartkowe posiedzenie EBC, a także dzisiejszy odczyt indeksu ISM w amerykańskim przetwórstwie nie powinny w naszej ocenie spotkad się ze znacz?c? reakcj? rynków.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!