Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Energy Balance Indeks – nowy produkt ubezpieczeniowy z elementem inwestycyjnym od Credit Agricole

Wrocław, 27 marca 2023 r.

 

 

Informacja prasowa

 

 

Energy Balance Indeks – nowy produkt ubezpieczeniowy z elementem inwestycyjnym od Credit Agricole

 

Energy Balance Indeks daje ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość zysku ze wzrostu indeksu, w skład którego wchodzą europejskie spółki przyczyniające się do transformacji energetycznej naszego świata.

 

Ubezpieczenie Energy Balance Indeks oferuje ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie wraz z możliwością otrzymania zysku z inwestycji (premia). Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie i ochronę zainwestowanego kapitału w wysokości 108 proc., z drugiej możliwość uzyskania dodatkowej premii na koniec okresu ubezpieczenia, która stanowi 130 proc. zwrotu z indeksu.

 

Ubezpieczyciel (CA Życie TU S.A.) inwestuje w aktywo (notę), która składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to obligacje, które mają za zadanie chronić zainwestowany kapitał na koniec okresu ubezpieczenia. Druga część noty to indeks Euronex Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5%, którego zadaniem jest wypracowanie premii.

 

- Premia, czyli zysk z ubezpieczenia zależy od notowań wspomnianego indeksu, na którego wartość pracuje 50 europejskich spółek, które oprócz zaangażowania w większą oszczędność energii, chcą się zmieniać i angażować w realną politykę transformacji energetycznej – wyjaśnia Mieczysław Putkowski, dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych w Credit Agricole.

 

Subskrypcja produktu Energy Balance Indeks trwa do 20 maja 2023 r. Minimalna kwota składki wynosi 3 tys. zł, maksymalna 1 mln zł. Wskaźnik kosztu ubezpieczenia jest zróżnicowany i uzależniony od wysokości wpłaconej składki (im jest ona wyższa, tym niższa jest opłata początkowa). Całkowity czas ochrony ubezpieczeniowej to 4 lata i 13 dni. W ubezpieczenie z premią może zainwestować każda osoba pomiędzy 18 a 70 rokiem życia. Nie potrzeba do tego zakładać konta w banku. Osoba, która zdecyduje się nabyć Energy Balance Indeks może wskazać osobę uprawnioną, która otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe w razie śmierci ubezpieczonego. Będzie ono równe kwocie składki inwestowanej powiększonej o 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej, nie więcej niż 10 000 zł.

 

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis ryzyk związanych z produktem znajduje się w Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, KID (Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje) oraz Karcie Produktu, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!