Aktualności firm stowarzyszonych

Energetycznie i ekologicznie, czyli ENEX 2018

<p style="text-align: justify;">Energetyka, fotowoltaika, pompy ciepła  to tylko niektóre z tematów, jakie pojawią się podczas XXI Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVI Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia w Targach Kielce już od 28 lutego do 1 marca. </p>

>

Targi ENEX i ENEX Nowa Energia, to obowi?zkowa pozycja w kalendarzu wszystkich osób zainteresowanych sektorem energetycznym. Podczas wystawy nie zabraknie, m.in. firm specjalizuj?cych się w produkcji i dystrybucji urz?dzeń z zakresu wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii. Pojawi się także bogata oferta maszyn, urz?dzeń energetycznych i elektroenergetycznych. Swoje pięć minut będ? miały technologie powi?zane z energi? słoneczn?, wodn? i biopaliwami. Tegoroczna edycja targów upłynie pod znakiem ciepłownictwa ekologicznego. W zwi?zku z niekorzystnym stanem powietrza w naszym kraju, zwłaszcza z w okresie zimowym, na szczególn? uwagę zasługiwać będ? nowe modele kotłów grzewczych spełniaj?ce coraz bardziej restrykcyjne normy ekologiczne.

Targi Enex to nie tylko 144 firmy, 4700 zwiedzaj?cych i 2400 metrów powierzchni wystawienniczej. To przede wszystkim bogaty program konferencji i spotkań, obowi?zkowy punkt w kalendarzu branży energetycznej. Podczas ENEX 2018 odbędzie się Pasaż Energetyczny GLOBEnergia oraz spotkania branżowe OZE. Główn? ide? Pasażu jest, jak co roku, prezentacja oferty kompletnych systemów energooszczędnych. Podczas targów w jednym miejscu i czasie eksperci firm będ? prezentowali rożne technologie i rozwi?zania z zakresu OZE. Organizator Pasażu, GLOBEnergia zaprasza również do udziału w XI Forum Pomp i Ciepła i IX Ogólnopolskim Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+. Podczas Forum Pomp Ciepła poruszona zostanie m.in. tematyka zwi?zana z analiz? kosztow? eksploatacji różnych systemów pomp ciepła oraz finansowania inwestycji energooszczędnych. Organizatorzy Forum Fotowoltaicznego natomiast zachęcaj? do zapoznania się z zagadnieniami z zakresu m.in. wykorzystania fotowoltaiki w technice grzewczej, czy optymalizacji doboru falowników w instalacji PV. Pasaż został objęty patronatem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Szczegóły wydarzenia dostępne s? na stronie

www.enex.pl

Menedżer projektu
Robert Fr?k
+48 41 365 12 12
frak.robert@targikielce.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!