Aktualności firm stowarzyszonych

EFL zakończył drugą sekurytyzację wierzytelności

Europejski Fundusz Leasingowy z sukcesem zakończył drugą sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych o wartości blisko 2,2 mld zł.  Transakcja jest jedną z największych tego typu na polskim rynku w ostatnich latach. Spółka EFL Lease ABS 2021-1 DAC (SPV) wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,7 mld zł, które zostały nabyte przez Europejski Bank Inwestycyjny i ING Bank Śląski. W transakcji uczestniczył też Europejski Fundusz Inwestycyjny jako gwarant części obligacji. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności leasingowej EFL, wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Doradcami EFL w realizacji programu byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP.

W transakcji SPV nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o łącznej wartości 2,2 mld zł, który stanowi zabezpieczenie obligacji o łącznej wartości 1,7 mld zł nabytych przez instytucje finansowe. Program obejmuje umowy leasingu na nowe i używane środki trwałe, takie jak samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt i maszyny. Wyemitowane obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej opartej na trzymiesięcznym WIBOR. Wiodącym inwestorem był Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który zakupił obligacje o wartości 0,9 mld zł. Pozostała cześć została objęta gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i nabyta przez ING Bank Śląski.

Już po raz drugi europejscy inwestorzy zaufali marce EFL. Kolejny raz z sukcesem przeszliśmy  próbę wiarygodności, jaką była procedura weryfikacyjna przeprowadzona na wielu płaszczyznach naszej działalności. Od 30 lat prowadzimy biznes skutecznie i stabilnie. Ten fakt został doceniony przez inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe. Zawarcie kolejnej transakcji sekurytyzacyjnej pozwoliło nam pozyskać znaczną ilość środków długoterminowych, które w najbliższych miesiącach posłużą do sfinansowania potrzeb naszych klientów” – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL S.A.

W całej Europie, w tym również w Polsce, ożywienie gospodarcze nabiera tempa. Jako Grupa EBI, chcielibyśmy by sektor MŚP jak najbardziej skorzystał z tej dynamiki i aktywnie uczestniczył w odbudowywaniu gospodarki po pandemii. Jest to jedno z podstawowych założeń naszego wsparcia inwestycyjnego, widoczne również w transakcji z Europejskim Funduszem Leasingowym.” – powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 „Cieszymy się, że możemy ponownie wesprzeć EFL w tej istotnej transakcji. Leasing jest bardzo ważnym sposobem finansowania polskich MŚP, a naszym celem jest ułatwienie im dostępu do niezbędnych środków” -  dodał Alain Godard, dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, należącego do Grupy EBI.

Transakcja ma 3-letnią strukturę odnawialną, co oznacza, że ​​spłacona część portfela sekurytyzowanego może zostać zastąpiona nowymi należnościami leasingowymi. Ostateczny termin wykupu obligacji uzależniony jest od faktycznej stopy spłaty wierzytelności po upływie 3-letniego okresu odnawialnego.

 „Od wielu lat EFL konsekwentnie dywersyfikuje swoje źródła finansowania, współpracując z partnerami lokalnymi i europejskimi. Doceniamy ich wsparcie zwłaszcza teraz, gdy pozyskanie finansowania w niepewnym okresie post-covidowym jest niezwykle ważnym elementem dalszego rozwoju polskich przedsiębiorców. Cieszymy się z kolejnej udanej współpracy z EBI, którego udział umożliwił poprawę warunków finansowych transakcji, co z kolei przełoży się na niższe koszty leasingu dla przedsiębiorców z sektora MŚP – powiedziała Eva Hoglund, członek zarządu  EFL S.A.

„Bardzo się cieszymy, że rozwijamy naszą współpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym poprzez udział  w drugim już programie sekurytyzacji. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać dalszy rozwój spółki oraz pomagać jej w podejmowaniu kolejnych wyzwań biznesowych. Zespołowi EFL życzymy dalszych sukcesów” – powiedział Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

"Sukces transakcji odzwierciedla solidność portfela oraz zaangażowanie EFL w przygotowanie sekurytyzacji. Jest także świadectwem znaczenia i skuteczności pozyskiwania finansowania w tej formie. Credit Agricole CIB i StormHarbour są bardzo dumne, że po raz kolejny wsparły EFL w realizacji strategicznych celów w zakresie dywersyfikacji funduszy" - powiedzieli Franck Thevenon-Rousseau, dyrektor obszaru sekurytyzacji instytucji finansowych na Europę w Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Marcos Chazan, dyrektor ds. strukturyzacji i doradztwa w StormHarbour Securities LLP.

Obligacje posiadają rating przyznany przez agencję Fitch na poziomie „AAsf” (perspektywa stabilna) oraz agencję Scope na poziomie „AAA(SF)”. Jako jedna z nielicznych firm leasingowych działających w Polsce EFL S.A. posiada rating przyznawany od 2002 – obecnie nadany przez Fitch na poziomie „A” z perspektywą stabilną.

Poprzedni program sekurytyzacji EFL przeprowadził w 2017 roku.

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o wartości 2,2 mld PLN, w oparciu o który zostały wyemitowane obligacje warte 1,8 mld PLN. Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe. Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który objął obligacje o wartości 1,1 mld PLN. Partycypacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapewniła bardzo atrakcyjne warunki finansowania transakcji. Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) obejmując nią pozostałą część obligacji, nabytą przez inwestorów prywatnych.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 30 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. Business Superbrands 2021, pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i trzykrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 265 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!