Aktualności firm stowarzyszonych

EFL podwójnie nagrodzony za wspieranie polskiej przedsiębiorczości

<p style="text-align: justify;">Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznała EFL tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” w kategorii „Instytucje i jednostki samorządu terytorialnego”. Natomiast według miesięcznika ekonomicznego „Home&amp;Market”, EFL to „Najlepszy Partner w Biznesie” w kategorii „Leasing”. Wyróżnienia zostały przyznane za wkład spółki w rozwój najmniejszych przedsiębiorców w Polsce i konsekwentne prace nad jakością świadczonych usług.</p>

>

–  Nie bez powodu mianujemy się prekursorem polskiego leasingu. Od ponad ćwierćwiecza aktywnie uczestniczymy w budowie polskiego ekosystemu gospodarczego, edukujemy przedsiębiorców, wyjaśniamy, czym jest leasing i dlaczego stanowi ważne wsparcie biznesu jak również wyznaczamy kierunki rozwoju branży. Dziś jesteśmy jedn? z najstarszych i największych firm w Polsce, a to oznacza, że przyjęta przez nas strategia rozwoju okazała się słuszna, a proponowane przez nas rozwi?zania odpowiadaj? na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby klientów. Potwierdzeniem tego s? przyznane nam wyróżnienia „Lider Przedsiębiorczości Roku” i „Najlepszy Partner w Biznesie”, które jednocześnie motywuj? do kontynuacji podjętych działań, a w szczególności dbałości o sprawn? obsługę przekładaj?c? się na wymierne, finansowe korzyści biznesowe naszych Klientów  – mówi  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Lider Przedsiębiorczości

EFL po raz drugi z rzędu otrzymał tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” w kategorii „Instytucje”. Konkurs jest organizowany od 1994 r. przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jego celem jest nagradzanie mikro, małych i średnich firm oraz organizacji otoczenia biznesu i jednostek samorz?du terytorialnego za szczególne osi?gnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także za racjonalne korzystanie ze środków unijnych, przeznaczanych na rozwój firmy. Tytuł jest przyznawany w trzech kategoriach: mikro firmy, małe firmy oraz instytucje. Uroczysta gala XXIII edycji konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” odbyła się 25 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W imieniu EFL nagrodę odebrał Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

W tegorocznej edycji konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” zostali wyróżnieni także klienci EFL. Firma Translation Street w kategorii „Firmy zatrudniaj?ce mniej niż 10 pracowników” oraz firma Ronomed w kategorii „Firmy zatrudniaj?ce mniej niż 50 pracowników”.

Najlepszy Partner w Biznesie

EFL S.A. został także uhonorowany tytułem „Najlepszy Partner w Biznesie” w kategorii „Leasing”, przyznawanym przez miesięcznik ekonomiczny „Home & Market”. Spółkę wyróżniono za standard obsługi likwidacji szkód, który jest wysoko oceniany przez użytkowników, i nieustaj?ce prace nad jego doskonaleniem. Na obsługę szkody w EFL składa się wiele rozwi?zań, dzięki którym nieprzyjemne zdarzenia staj? się dla przedsiębiorcy mniej uci?żliwe. Leasingobiorcy maj? do dyspozycji m.in. Centrum Likwidacji Szkód oraz portal KlientEFL. Ponadto, we września br. klienci EFL zyskali kolejny powód wpływaj?cy na ich zadowolenie – aplikację EFL Assistance. Przy pomocy mobilnej aplikacji mog? wezwać assistance w przypadku awarii pojazdu czy zgłosić jego szkodę do Centrum Likwidacji Szkód EFL.

„Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” oraz „Najlepszy Partner w Biznesie” to kolejne wyróżnienia przyznane EFL w tym roku. Spółka została „Finansow? Mark? Roku 2017”, natomiast magazyn Home & Market przyznał tytuł „Innowacyjna Firma” za produkt Leasing Swobodny.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!