Analizy i badania

EFL: co trzeci klient wybrał ofertę firmy, bo może samodzielnie regulować wysokość rat

<p style="text-align: justify;">70% klientów EFL ma włączony „Leasing Swobodny”, który pozwala na zmianę harmonogramu spłat w czasie trwania umowy leasingowej. Co więcej, 32% leasingobiorców zdecydowało się na współpracę z EFL właśnie z uwagi na dostępność takiej usługi. Bo „jeśli biznes kręci się szybciej, przedsiębiorca może zwiększyć ratę leasingu, jeśli wolniej – zmniejszyć ją”.</p>

>

-  Każda nasza propozycja, z któr? wychodzimy do klientów, to wynikowa wielu elementów takich jak doświadczenie, analiza zalet i wad naszych usług, działania konkurencji czy wyniki badań satysfakcji klientów. Nie inaczej było z produktem „Leasing Swobodny”. W zwi?zku z tym, że przedsiębiorcy, w ślad za konsumentami, coraz bardziej stawiaj? na elastyczność i oczekuj? jej od swoich partnerów biznesowych, zaprojektowaliśmy ofertę, która pozwala samodzielnie zarz?dzać umow? leasingow?, nawet w czasie jej trwania. Jak wynika z naszych badań ewaluacyjnych, propozycja okazała się trafiona. Nie tylko stanowi istotny czynnik wyboru oferty leasingowej, ale i wyróżnia nas wśród konkurencji  –  mówi  Radosław Wożniak , wiceprezes EFL.

W opinii leasingobiorców

Z badania satysfakcji i opinii klientów, które EFL przeprowadził na przełomie marca i kwietnia 2017 roku wynika, że dostępność usługi „Leasing Swobodny” przyczynił się do wyboru oferty EFL w przypadku aż 32% klientów firmy. Kolejnym potwierdzeniem atrakcyjności oferty jest fakt, że 62% leasingobiorców postrzega „Leasing Swobodny” jako wyróżnik EFL na tle konkurencji. Ponadto, blisko 8 na 10 badanych uważa, że może być to czynnik istotny przy wyborze oferty leasing. Usługę „Leasing Swobodny” ma wł?czon? 70% klientów EFL.

Przedsiębiorca sam ustala wysokość rat

Usługa „Leasing Swobodny” pozwala na samodzielne zarz?dzanie wysokości? rat leasingowych w celu dopasowania ich do bież?cej płynności finansowej firmy. Dzięki takiemu rozwi?zaniu, przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. Leasing Swobodny jest dodatkowo narzędziem wspieraj?cym rozwój firmy w przypadku, gdy konieczna jest kumulacja środków, np. gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność na nowym rynku lub podpisuje duży kontrakt. W ramach usługi Leasingu Swobodnego klient może zmieniać wysokość miesięcznych zobowi?zań wynikaj?cych z harmonogramu. Co więcej, nie potrzebuje w tym celu pisać wniosku, ani dzwonić do leasingodawcy. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu i parę chwil spędzonych na portalu KlientEFL. Z usługi mog? skorzystać zarówno nowi jak i obecni klienci EFL podpisuj?c umowę leasingu operacyjnego w polskiej walucie, przy zmiennej stopie procentowej oraz o wartości ofertowej nie przekraczaj?cej kwoty 500 tys. zł.

Kampania reklamowa

22 maja br. EFL wystartował z telewizyjn? i internetow? kampani? „Leasingu Swobodnego” pod hasłem  „Biznes kręci się raz  szybciej, a raz wolniej".  Celem kampanii jest promocja produktu „Leasing Swobodny”. Działania reklamowe obejmuj? telewizję i internet. Za strategię i kreację odpowiada butik marketingowy ADHD Warsaw, a za zakup i planowanie mediów – Reprise Media (grupa IPG Mediabrands). Więcej informacji na:  https://www.youtube.com/watch?v=Pqb_FhFBPWI

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 287 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!