Aktualności firm stowarzyszonych

Dwa nowe kontrakty SAFEGE Oddział w Polsce

<p style="text-align: justify;">SAFEGE Oddział w Polsce<strong> </strong><strong>podpisał kontrakt z Alior Bank S.A</strong><strong>. </strong>z siedzibą w Warszawie <strong>oraz firmą MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING Sp. K-A Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach</strong><strong> </strong>na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na <strong>budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Bażantów. </strong></p>

>

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!