Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dowiedz się, jak Twoja firma zarządza różnorodnością. Nabór do III edycji badania Diversity IN Check

Warszawa, 09.02.2023 r.

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że najcenniejszym zasobem firmy są jej pracownicy i pracownice. To właśnie ich praca, wiedza i doświadczenie wpływa na ogół funkcjonowania organizacji. Dlatego warto świadomie i praktycznie podchodzić do obszarów związanych z zarządzaniem różnorodnością. Już niebawem, coraz więcej przedsiębiorstw będzie zobowiązanych do raportowania danych pozafinansowych także w kwestii dbałości o pracowników i pracowniczki przy wykorzystaniu ich indywidualnego potencjału wynikającego z różnic między nimi. Dlatego warto mieć świadomość, w którym miejscu pod względem obszarów DEI aktualnie znajduje organizacja, aby móc wyciągnąć wnioski i doskonalić swoje praktyki w tym zakresie. Aby móc to na bieżąco monitorować warto korzystać ze sprawdzonych narzędzi przeznaczonych dla biznesu, takich jak badanie prowadzone już po raz trzeci przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Diversity IN Check.

Diversity IN Check to narzędzie badawcze, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, włączających organizacji. Kwestionariusz badania oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. Sustainable Development Goals, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ISO 26000 i ISO 30415, dotyczącej stricte Diversity and Inclusion. To jedne z najbardziej znanych  i najczęściej wykorzystywanych dokumentami, pomagającymi organizacjom na całym świecie przygotować np. strategie i raporty zrównoważonego rozwoju.

Dzięki szczegółowej weryfikacji firma może sprawdzić, w jakim stopniu udaje się jej realizować zobowiązania względem zatrudnionych. Pracodawcy uczestniczący w DINC otrzymują zarówno wyniki analizy własnej organizacji, ale też mogą sprawdzić, jak wypadają na tle innych podmiotów. Dzięki temu mogą również zorientować się, które działania są podstawowe i powszechnie wykorzystywane, a w których obszarach dane przedsiębiorstwo realizuje pionierskie inicjatywy . Nabór organizacji do badania rozpoczął się już w styczniu i potrwa do 10 marca 2023 r. 

Aby przystąpić do badania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Po wypełnieniu formularza, spełnieniu warunków udziału w badaniu osoby zainteresowane otrzymają indywidualny link, kierujący do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach firmy PBS, która jest partnerem badawczym Diversity IN Check.

Badanie jest organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce. FOB to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla CSR, ESG i DEI w Polsce. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez FOB, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja TAKpełnosprawni, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Ringier Axel Springer Polska Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/rada-ekspertek-i-ekspertow/

 

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji badania można znaleźć pod adresem:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/wystartowala-3-edycja-badania-diversity-in-check/

 


Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa, tel. +48 22 627 18 71
biuro(@)fob.org.pl odpowiedzialnybiznes.pl
 Facebook Twitter LinkedIn #CSRwPL

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!