Aktualności firm stowarzyszonych

Dotacje na innowacje - wzór na konkurencję

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Do 28 kwietnia 2017 roku firmy małe i średnie (MŚP) będą mogły pozyskać dofinansowanie w ramach II Etapu programu Wzór na konkurencję (Działanie 1.4 PO Polska Wschodnia). </strong></span><span><strong>Jest to konkurs skierowany głównie do firm produkcyjnych, które chcą swoją przewagę budować na unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie.</strong></span><span><strong> Wsparcie mogą uzyskać firmy, które już wcześniej przystąpiły do I Etapu programu, czyli pozyskały dotację na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. </strong></span><span><strong>Dedykowany budżet dla tego konkursu wynosi 150 mln PLN.</strong></span></span></span></p>

>

Maksymalne wsparcie, w zależności od wielkości firmy może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 3 mln PLN.  

O wsparcie mog? ubiegać się tylko firmy MSP z pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie).  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

  • wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej do działalności gospodarczej Wnioskodawcy
  • wysoka jakość przygotowania projektu
  • wystarczaj?ce źródła finasowania zaplanowanych kosztów  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl.  

  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

Zapisz się naBLOGAb?dź na bież?co z dotacjami na innowacje

***

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 200-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!