Aktualności firm stowarzyszonych

Doradztwo Crido przy utworzeniu funduszu VC

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Kancelaria prawna Crido Legal doradzała Kogito Ventures zarządzanemu przez Wojciecha Niesyto </strong></span></span><strong style="font-size: small;">i Łukasza Obuchowicza w procesie pozyskania środków z programu PFR Biznest.</strong></p>

>

Kogito Ventures to fundusz VC zarz?dzany przez partnerów: Wojciecha Niesyto oraz Łukasza Obuchowicza. W portfolio Kogito Ventures znajduj? się takie spółki jak: Packhelp, Punch Punk Games, Papu.io czy Smart Faktor. Zob. szerzej: http://www.kogito-ventures.com/.

Kogito Ventures w ramach programu Biznest zawarł z PFR Ventures umowę inwestycyjn?, na mocy której zostanie utworzony fundusz o kapitalizacji 30 mln PLN, który przy wsparciu koinwestuj?cych Aniołów Biznesu zainwestuje blisko 60 mln PLN w innowacyjne projekty na wczesnym etapie rozwoju.

Obsługa prawna Crido Legal obejmowała kompleksowe doradztwo na rzecz Kogito Ventures w zakresie negocjacji dokumentacji inwestycyjnej z PFR Ventures. Ze strony Crido Legal zespołem prawników kierował adwokat dr Szymon Syp, przy wsparciu radcy prawnego Magdaleny Purol. Z kolei zespół Crido Business & Innovation Consulting wspierał Kogito w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o pozyskanie finansowania. Zespołem kierowała Marta Kolimaga, przy wsparciu Sylwii Szkudlarek.  

Mamy nadzieję, że wraz z PFR Ventures wesprzemy więcej innowacyjnych firm i przyczynimy się do aktywizacji i profesjonalizacji środowiska Aniołów Biznesu. Dziękujemy konsultantom oraz prawnikom Crido za elastyczność i pracę włożon? w cały proces, dzięki czemu udało się go sprawnie przeprowadzić – komentuj? Wojciech Niesyto i Łukasz Obuchowicz, zarz?dzaj?cy Kogito Ventures.  

Doradztwo na rzecz Kogito Ventures wpisuje się w rozwój praktyki VC Crido Legal. Cieszymy się, że możemy brać udział w tworzeniu funduszu VC, który wraz z Aniołami Biznesu zainwestuje ok. 60 mln PLN w innowacyjne projekty – komentuje dr Szymon Syp.  

Widzimy spory potencjał w ramach branży VC i od 2 lat stawiamy na szybki rozwój praktyki VC w ramach Crido Legal. Oprócz doradztwa transakcyjnego świadczonego na rzecz inwestorów (aniołów biznesu, funduszy VC), doradzamy założycielom przy pozyskiwaniu finansowania, jak też przy strukturyzacji funduszy VC (przy wsparciu NCBiR oraz PFR). Jesteśmy w stanie oferować atrakcyjne warunki współpracy przy najwyższej jakości usług – dodaje Jakub Ziółek.  

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Specjalista ds. marketingu
agata.wozniak(@)crido.pl|+ 48 532 756 164

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!