Aktualności firm stowarzyszonych

Dobroczynnie zrzuć zbędne kilowaty

<p style="text-align: justify;">Firmy z branży nieruchomości rozpoczynają wiosenne porządki! W dniach 17-18 maja z inicjatywy aż ośmiu z nich – Grupy Capital Park, Cushman &amp; Wakefield, GTC, JLL, Knight Frank, NAI Estate Fellows, Platan Group, Skanska oraz firmy BYŚ zapewniającej wywóz e-odpadów – odbędzie się zbiórka elektrośmieci w ramach akcji „Zrzuć zbędne kilowaty”. Środki pozyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska”.</p>

>

To już kolejna, szósta edycja akcji „Zrzuć zbędne kilowaty”, dzięki której pracownicy wybranych budynków biurowych i magazynowych w Warszawie będ? mogli wrzucić zalegaj?ce elektroodpady do specjalnie przygotowanych na tę okazję kontenerów. Celem inicjatywy jest nie tylko propagowanie proekologicznych postaw, ale również idea niesienia pomocy, czyli charytatywne wsparcie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Stowarzyszeniu „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu.

- Na szczęście coraz więcej firm działaj?cych w Polsce wpisuje w swoj? strategię biznesow? odpowiedzialność za środowisko i stara się, aby ich biura i magazyny były przyjazne dla otoczenia. Świadczy o tym coraz większa liczba budynków z zielonymi certyfikatami. Jako zarz?dcy bardzo często prowadzimy dodatkowe działania edukacyjne maj?ce na celu zwiększanie świadomości zarówno najemców, jak i pracowników w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, w tym – odpowiedniego segregowania elektrośmieci. Akcja „Zrzuć zbędne kilowaty” jest przede wszystkim akcj? edukacyjn?, a dodatkow? motywacj? jest oczywiście szczytny cel charytatywny –  mówi dr Zuzanna Paciorkiewicz, MRICS, Partner, Dział Zarz?dzania Nieruchomościami, Cushman & Wakefield.

-  Ta akcja jest moim oczkiem w głowie już od kilku lat i ma na celu, poza propagowaniem niesienia pomocy innym, edukację coraz większej rzeszy najemców i ich pracowników na temat zachowań proekologicznych. Pieni?dze z odzyskanych surowców oraz ewentualne środki pozyskane od darczyńców przeznaczymy jak  w  poprzednich latach na cele charytatywne. W zeszłym roku kwota przekazana przez nas pomogła w  realizacji częściowej rozbudowy ośrodka OREW w Piszu. Bardzo się cieszę, że w tym roku również wesprzemy Stowarzyszenie „Przymierze – Ziemia Piska”, które wci?ż potrzebuje środków do ukończenia tego bardzo potrzebnego projektu prowadzonego w jednym z biedniejszych regionów Polski. Ośrodek ten zajmuje się rewalidacj?, rehabilitacj? dzieci upośledzonych w różnym stopniu zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Współpracuje on z Fundacj? SYNAPSIS, dzięki czemu dzieci autystyczne przenosz?ce się w tamte rejony nie pozostaj? bez opieki. Do akcji mamy ponad miesi?c, więc jeśli s? jeszcze chętni wśród właścicieli nieruchomości czy zarz?dców, to zapraszamy do doł?czenia do elektrozbiórki poprzez kontakt z firm? BYŚ, a  także do wsparcia dodatkow? darowizn? finansow? czy rzeczow? naszego beneficjenta. Mam nadzieje, że  w  tym roku będziemy znowu wszyscy razem działać w tym szczytnym celu, bo tylko razem możemy dać tym, co czasem stracili nadzieję, trochę szczęścia  – dodaje Łukasz Dreger, Key Account Manager, Dział Zarz?dzania Nieruchomościami, Knight Frank.

Jakie korzyści przynosi recykling e-odpadów?

  • Dbanie o zasoby naturalne.  Dzięki recyklingowi można odzyskać ze starej elektroniki komponenty, które następnie wykorzystuje się do wytwarzania nowych produktów. Pozwala to na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych, oszczędzanie energii oraz zasobów.
  • Ochrona otoczenia.  Odpowiedni recykling zużytego sprzętu elektronicznego zabezpiecza przed wydostawaniem się niebezpiecznych dla środowiska substancji z elektroodpadów, takich jak: ołów, rtęć czy azbest.
  • Korzyści społeczne i ekonomiczne.  Przedmioty, które s? w części wykonane z recyklingu elektrośmieci, np. naczynia żaroodporne, kołpaki lub czajniki, s? powszechnie dostępne i tańsze.
  • Recykling tworzy miejsca pracy dla profesjonalnych firm zajmuj?cych się utylizacj? odpadów elektronicznych.
  • Oszczędność miejsca.  Elektroniczne odpady często zalegaj? w naszych domach, dlatego odpowiednio się ich pozbywaj?c uwalniamy przestrzeń.

W akcji „Zrzuć zbędne kilowaty” zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przede wszystkim: komputery, drukarki, telefony, telewizory, baterie, akumulatory, sprzęt audio i inne podobne przedmioty zasilane pr?dem lub na baterie.

W 2017 roku dzięki akcji „Zrzuć zbędne kilowaty” zebrano prawie 11 ton elektrośmieci. Uzyskany dochód wraz z darowiznami przekroczył 22 tys. zł. Kwota ta w całości została przekazana na ośrodek w Piszu, beneficjenta tegorocznej inicjatywy.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!