Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dobra końcówka roku w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w grudniu do 56,1 pkt. wobec 54,4 pkt., kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (54,1 pkt.) oraz naszej prognozy (54,5 pkt.). Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, zatrudnienia, nowych zamówień oraz zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dla czasu dostaw.

W strukturze danych na uwagę zasługuje silny wzrost bieżącej produkcji, której składowa od czterech miesięcy pozostaje w trendzie wzrostowym. Wyższej produkcji sprzyja wzrost nowych zamówień. Warto przy tym zauważyć, że został on odnotowany również w przypadku zamówień zagranicznych, które zwiększyły się po raz pierwszy od sierpnia 2021 r. Rosnąca produkcja oraz wyższe zamówienia sprzyjają wzrostowi zatrudnienia, które zwiększyło się w grudniu po przejściowym spadku w listopadzie (por.01.12.2022). Uważamy, że czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu zatrudnienia tymczasowego była również konieczność zastąpienia pracowników przebywających na kwarantannie. Grudniowe dane wskazały również na utrzymujące się bariery podażowe. Wsparcie dla takiej oceny stanowią składowe dla cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji, jak również cen dóbr finalnych, które pozostają na wysokich na tle historycznym poziomach. Nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach wzrósł natomiast czas dostaw.

Na uwagę zasługuje również akumulacja zapasów w polskim przetwórstwie. Zgodnie z komunikatem Markit sprzyjają jej obawy firm o dostępność produktów w warunkach utrzymujących się barier podażowych. W efekcie starają się one zakumulować potrzebne komponenty aby zapewnić sobie ciągłość produkcji w kolejnych miesiącach, jak również zabezpieczyć się przed wzrostem ich cen. Średnia wartość indeksu PMI w IV kw. wyniosła 54,8 pkt. wobec 55,6 pkt. w III kw. Nie zmienia to jednak naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika polskiego PKB w IV kw. zwiększy się do 7,0% r/r wobec 5,3% w III kw. (patrz powyżej). Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!