Do Wierzbowski Eversheds Sutherland dołącza dr hab. Konrad Zacharzewski - specjalista w zakresie rynków kapitałowych i prawa walut cyfrowych

<p style="text-align: justify;"><strong>Z dniem 1 czerwca 2017 roku współpracę z kancelarią prawną Wierzbowski Eversheds Sutherland rozpocznie dr hab. Konrad Zacharzewski. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, papierów wartościowych i bankowym oraz prawie walut cyfrowych. Jako Of Counsel wzmocni zespół bankowości i finansów.  </strong> </p>

>

Dr hab. Konrad Zacharzewski jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla instytucji rynku kapitałowego. Zakładał towarzystwo funduszy inwestycyjnych i opracował komplet procedur korporacyjnych, a także projektował emisje certyfikatów inwestycyjnych. Pracuj?c na rzecz wyspecjalizowanego domu maklerskiego, opracował komplet procedur korporacyjnych oraz regulacji wewnętrznych. Jego dotychczasowe doświadczenia w doradztwie dla instytucji rynku kapitałowego koncentruj? się również wokół takich zagadnień, jak zarz?dzanie aktywami, ład korporacyjny, AML, KYC,   outsourcing oraz compliance.  
    
Jest liderem w doradztwie prawnym dotycz?cym walut cyfrowych oraz technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Ma na swoim koncie dwie pionierskie w skali kraju publikacje naukowe, stanowi?ce podstawę prac legislacyjnych w ww. obszarze. Świadczył usługi dla podmiotów zwi?zanych z obrotem bitcoinami. Obecnie uczestniczy w koordynowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji pracach koncepcyjnych poświęconych usytuowaniu kryptowalut w systemie prawa polskiego oraz w polskiej gospodarce i w życiu publicznym. W dziedzinie bankowej skupia się m.in. na kwestiach odszkodowawczej odpowiedzialności banku, pracował również przy sprawach tzw. toksycznych opcji.     

Dr hab. Konrad Zacharzewski ł?czy praktykę prawnicz? z prac? naukow? na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

-  Miło mi bardzo powitać profesora Konrada Zacharzewskiego w naszym zespole. Jest on najwyższej rangi specjalist? w dziedzinie prawa rynku kapitałowego i walut cyfrowych. Jako kancelaria od lat doradzamy przy innowacyjnych projektach z wykorzystaniem najnowszych technologii, dlatego cieszymy się, że dzięki wyj?tkowemu doświadczeniu profesora w szeroko rozumianej branży fintech będziemy mogli znacznie poszerzyć nasz? ofertę w tym obszarze  - mówi Ewa Szlachetka, szef zespołu bankowości i finansów w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.  

-  To już kolejny specjalista z doświadczeniem w pracy dla sektora finansowego, jaki doł?czy do Wierzbowski Eversheds Sutherland w najbliższym czasie. Również 1 czerwca zespół Ryzyka Regulacyjnego i Compliance wzmocni dr Łukasz Cichy, ekspert w zakresie Governance Risk Compliance, który doradzać będzie instytucjom finansowym m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarz?dzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H i Rekomendacji Z. Jestem przekonana, że pozyskanie tak doświadczonych specjalistów będzie stanowiło ogromne wsparcie dla klientów w obliczu nadchodz?cych wyzwań dla branży usług finansowych  - dodaje Ewa Szlachetka.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!