Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wdraża globalną strategię usług wspólnych: otwarcie w Warszawie centrum usług wspólnych dla regionów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA)

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span><strong>Globalna firma prawnicza Dentons wdraża strategię usług wspólnych: planuje otwarcie centrum usług wspólnych w Warszawie dla regionów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) jeszcze w tym roku.</strong></span></p>

>

Dentons Business Services EMEA (DBSE), z planowan? siedzib? w centrum Warszawy, to wspólna inicjatywa dwóch regionów firmy - brytyjskiego, bliskowschodniego, afrykańskiego (UKMEA) i europejskiego.

DBSE pokieruje Piotr Macieja, który doł?czył do DBSE z TMF, globalnej firmy oferuj?cej usługi profesjonalne, gdzie kierował Service Delivery Coordination Center. DBSE zapewni prawnikom i konsultantom z biur w Wielkiej Brytanii, Afryce i na Bliskim Wschodzie (UKMEA) oraz w Europie najwyższej jakości wsparcie w zakresie usług finansowych, business development, marketingu, HR oraz IT. Poprzez zgromadzenie w jednym miejscu osób realizuj?cych podobne zadania w różnych biurach, Dentons będzie w stanie lepiej wykorzystać efekt skali i zasoby obydwu regionów, co przełoży się na lepszej jakości usługi świadczone klientom.

Nieustannie szukamy nowych możliwości, aby lepiej służyć naszym klientom. W ostatnich pięciu latach firma bardzo dynamicznie się rozwinęła. D?żenie do bardziej efektywnego zagospodarowania dostępnych zasobów i wykorzystywania efektu skali, przy jednoczesnym kontynuowaniu działań maj?cych na celu harmonizację jest dla nas logicznym krokiem na drodze do osi?gnięcia założonego celu - stworzenia prawniczej firmy jutra” - powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons.

DBSE to kolejne działanie Dentons, którego celem jest oferowanie klientom większej wartości. Ponieważ jako firma zwiększyliśmy zasoby utalentowanych prawników, posiadane doświadczenie oraz zasięg geograficzny, ważne jest dla nas wykorzystanie potencjału, który płynie z rozwoju. Chcemy oferować naszym prawnikom i klientom korzyści wynikaj?ce z bycia jedn? firm?, a opieraj?c się na policentryczności - jednocześnie szanować tradycje i wartości prawne na poszczególnych rynkach. Poprzez zgromadzenie w jednym miejscu usług, których zakres może zostać zharmonizowany w regionach UKMEA i Europy, wdrożenie DBSE to to znacz?cy krok w realizacji tego celu” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.

Warszawa ma wiele przewag w stosunku do innych lokalizacji, z których kluczowym aspektem, którym się kierowaliśmy jest z jednej strony dojrzałość rynku usług wspólnych, z drugiej zaś - dostępność wysoko kwalifikowanych pracowników. Liczymy, że jako część największej firmy prawniczej w Polsce, obecnej na rynku od 25 lat, DBSE będzie atrakcyjnym miejscem pracy dla wielojęzycznych specjalistów, których w Warszawie jest wielu” - powiedział Jeremy Cohen, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w regionie UKMEA.

Integracja jest jednym z naszych kluczowych celów strategicznych, którego osi?gnięcie umożliwi regionom UKMEA i Europy usprawnienie funkcjonowania. Działamy w wysoce konkurencyjnym środowisku, nasi klienci oczekuj? spójnych i efektywnych kosztowo rozwi?zań, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług świadczonych przez cał? firmę” - dodał Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.  

***  

Dodatkowych informacji udziela:

Rohit Grover
Head of PR & Communications EMEA
rohit.grover(@)dentons.com, + 44 7879 440154  

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!