Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons uruchamia biuro w Monachium

<p style="text-align: justify;"><strong>Globalna firma prawnicza Dentons otwiera 1 lipca nowe biuro w Monachium, gdzie pracować będzie niemal 20 prawników. Będzie to trzecie, po Berlinie i Frankfurcie, biuro Dentons w Niemczech. Oprócz Alexandra von Bergwelta, Michaela Malterera oraz Igsaana Varachia, których przejście do Dentons ogłoszono w maju, do firmy dołączają także trzej kolejni partnerzy: Florian Breitreiner, Matthias Nordmann oraz Christoph Zieger. Wszyscy poprzednio związani byli z kancelarią Norton Rose Fulbright.</strong></p>

>

Florian Breitreiner doradza średniej wielkości firmom z sektora technologicznego i produkcyjnego w zakresie prawa spółek oraz transakcji fuzji i przejęć. Posiada również doświadczenie w kwestiach strukturyzacji i realizacji znacz?cych wydarzeń sportowych. Specjalizuj?cy się w prawie konkurencji Matthias Nordmann doradza klientom w sprawach dotycz?cych kontroli koncentracji oraz zagadnieniach dotycz?cych ochrony konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w sprawach z zakresu pomocy publicznej, w tym reprezentację klientów w postępowaniach przed Komisj? Europejsk? oraz europejskimi s?dami (ostatnio w zwi?zku ze sprzedaż? niemieckiego kompleksu sportów motorowodnych Nürburgring). Christoph Zieger reprezentuje klientów w sprawach spornych i sporach s?dowych, w tym dotycz?cych sektora IT. Grono jego klientów obejmuje głównie firmy z sektorów technologicznego i ubezpieczeniowego.

Dentons będzie kontynuował rekrutacje prawników, poszerzaj?c ofertę usług biura w Monachium. W ci?gu kolejnych dwóch lat liczba prawników monachijskiego biura ma wzrosn?ć do 40.

Cieszymy się, że nasze nowe biuro w Monachium przyci?gnęło silnych liderów i znakomity zespół prawników, którzy s? rozpoznawalni na rynku i wnosz? doświadczenie do naszych grup i praktyk sektorowych, maj?cych strategiczne znaczenie z punktu widzenia firmy, w tym do zespołów prawa spółek, fuzji i przejęć, postępowań s?dowych, doradztwa podatkowego, papierów wartościowych oraz prawa konkurencji” – powiedział Andreas Ziegenhagen, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Niemczech.

Cieszę się, że doł?czam do Dentons z tak doświadczonym zespołem. Klienci w Monachium będ? mogli korzystać teraz z naszych doświadczeń w Niemczech, a także na całym świecie. Z kolei klienci spoza Monachium będ? mieli do dyspozycji zespół doskonalone znaj?cy lokalne realia” – powiedział Alexander von Bergwelt, partner zarz?dzaj?cy biurem Dentons w Monachium.

Niemcy to jeden z kluczowych rynków z punktu widzenia europejskiej i globalnej strategii rozwoju Dentons. Otwarcie biura w Monachium to istotny kamień milowy w jej realizacji. Nasza policentryczność przyci?ga najlepsze prawnicze talenty, dzięki czemu możemy zapewnić do nich dostęp klientom na całym świecie” – powiedział Tomasz D?browski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.

Otwarcie biura w Monachium poszerza nasz? ofertę na dwa sposoby. Z jednej strony, umożliwia klientom z Europy i całego świata dostęp do utalentowanego zespołu prawników w Monachium, posiadaj?cych bogate doświadczenie na tym ważnym dla sektorów finansowego i produkcyjnego rynku lokalnym, z drugiej zaś – umożliwia klientom monachijskim dostęp do globalnej sieci Dentons” – powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.

Otwarcie biura w Monachium to kolejny przejaw inicjatywy rozwojowej, kontynuowanej przez Dentons przez ostatnie 12 miesięcy, w ramach której firma uruchomiła biura w Luksemburgu i Mediolanie oraz istotnie wzmocniła zespół w Budapeszcie. Nieustannie szukamy nowych możliwości rozwoju na rynkach, które według naszych klientów s? kluczowe z punktu rozwoju ich biznesu” – powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons.

Po otwarciu biura w Monachium, w trzech biurach Dentons w Niemczech klienci maj? dostęp do ponad 120 profesjonalistów. Od stycznia 2015, do zespołu Dentons w Berlinie i Frankfurcie doł?czyło 12 partnerów, dzięki czemu - ł?cznie z 6 nowymi partnerami w biurze Monachium, liczba partnerów w Niemczech wzrosła do 40.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!