Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons rozpoczyna działalność w Australii

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Dentons, największa na świecie firma prawnicza, ogłosiła dziś sformalizowanie połączenia z funkcjonującymi od niemal stu lat biurami kancelarii Gadens, wzmacniając pozycję wiodącej firmy prawniczej w rejonie Pacyfiku.</span></p>

>

Jako jedyna firma Dentons oferuje teraz klientom usługi na 84 rynkach w krajach Pacyfiku. Klienci w Australii maj? dostęp do ponad 7600 prawników i specjalistów Dentons w 57 krajach na siedmiu kontynentach.  

Rozpoczęcie działalności w Australii i Papui Nowej Gwinei to kolejny krok w realizacji naszej strategii polegaj?cej na zapewnianiu klientom na całym świecie dostępu do prawników znaj?cych lokalne uwarunkowania, kulturę, specyfikę biznesow? i otoczenie prawne w każdym miejscu, w którym klienci potrzebuj? doradztwa lub reprezentacji w rozstrzyganiu sporów” - powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

Nasi klienci, zwłaszcza z Chin, Singapuru, Hong Kongu i Korei Południowej, zareagowali bardzo entuzjastycznie na informację o sformalizowaniu poł?czenia. Wzmocnienie kompetencji naszych zespołów dzięki doł?czeniu prawników posiadaj?cych bogate doświadczenie w dziedzinach bankowości i finansów, prawa nieruchomości, infrastruktury, energetyki i zasobów naturalnych, znacz?co poszerza zakres usług, które możemy zaoferować klientom w rejonie Pacyfiku” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Klienci, zarówno krajowi jak i międzynarodowi, odczuj? korzyści płyn?ce ze współpracy z największ?, globaln? i najbardziej elitarn? firm? prawnicz? na świecie. W Australii jesteśmy obecni od ponad 90 lat, w Papui Nowej Gwinei od ponad 45. Dzięki formalizacji poł?czenia możemy zaoferować naszym klientom dostęp do międzynarodowych rynków, a także wiedzę i doświadczenie w każdym sektorze i praktyce w ujęciu globalnym” - powiedział Steve Healy, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w regionie Australii.  

W zgodzie z policentryczn? filozofi?, uwzględniaj?c specyfikę lokaln? determinuj?c? jakość obsługi klientów, Dentons przyj?ł szereg różnych modeli współpracy z firmami pozostaj?cymi w joint venture z kancelari? Gadens.  

Australijskie biura Dentons zlokalizowane s? w Sydney i Perth oraz w Port Moresby w Papui Nowej Gwinei. Firma będzie także w stanie sprostać oczekiwaniom klientów w Brisbane i Adelaide.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!