Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons przedstawia Nextlaw Global Public Affairs Network

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><em><strong>Największa na świecie firma prawnicza tworzy bezpłatną sieć renomowanych firm zajmujących się public affairs.</strong></em></p>

>

Dentons, największa na świecie firma prawnicza, ogłosiła dziś, że w pierwszej połowie 2017 roku uruchomi Nextlaw Global Public Affairs Network - globaln? sieć firm public affairs. Dentons rozpocznie procedurę zapraszania firm do udziału w sieci jeszcze w tym tygodniu.  

Nowa platforma Dentons będzie zrzeszać różnej wielkości firmy i organizacje wspieraj?ce klientów w zakresie relacji z instytucjami rz?dowymi i opini? publiczn? poprzez działania lobbingowe, działania z zakresu public relations, reklamę, oddolne inicjatywy społeczne, angażowanie liderów opinii publicznej, badania sondażowe oraz media społecznościowe.  

Dentons wspiera i reprezentuje klientów w s?dach, a także w oczach opinii publicznej. W dzisiejszym świecie, w którym media, zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne, maj? ogromne znaczenie, konieczne jest ł?czenie oferowanych klientom usług, takich jak doradztwo prawne i public affairs. Tworz?c sieć firm zajmuj?cych się public affairs poszerzamy nasz? ofertę w tej dziedzinie, zapewniaj?c klientom na całym świecie dostęp do kompleksowego doradztwa w jednym miejscu” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

W dzisiejszej dynamicznie zmieniaj?cej się i globalnej rzeczywistości, ilość staje się wyznacznikiem jakości. Niezależnie od tego, jak duża jest dana kancelaria czy firma doradcza, żadna z nich nie jest w stanie samodzielnie doradzać klientom w każdym miejscu na świecie. Abyśmy mogli doradzać naszym klientom niezależnie od miejsca prowadzenia przez nich działalności, potrzebujemy doświadczonych profesjonalistów, znaj?cych się na aspektach regulacyjnych, biznesowych, jak i ekonomicznych, charakterystycznych dla danych regionów. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć Nextlaw Global Referral Network i Nextlaw Global Public Affairs Network. Naszym celem jest oferowanie klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników i specjalistów public affairs na świecie” - dodał Joe Andrew.  

W skali globalnej Nextlaw Global Public Affairs Network nie tylko przyniesie korzyść naszym klientom, ale także stworzy wiele możliwości biznesowych firmom członkowskim, umożliwiaj?c im dostęp do potencjalnych klientów. W sektorze public affairs funkcjonuje około 20 wpływowych globalnych i regionalnych firm, a także tysi?ce mniejszych podmiotów, aktywnych na poziomie lokalnym. Dzięki Nextlaw Global Public Affairs Network jesteśmy w stanie skupić te podmioty w jednym miejscu, z korzyści? dla klientów. Sieć oferuje to, co najlepsze z obu światów – prawniczego i public affairs. Tworzymy platformę, dzięki której klienci maj? pewność, że otrzymaj? najwyższej jakości usługi niezależnie od miejsca prowadzenia działalności” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Sieć wykorzystywać będzie platformę technologiczn? zaprojektowan? i stworzon? pod k?tem Nextlaw Global Referral Network, która została uruchomiona 5 października br. i aktualnie liczy 300 firm prawniczych. Platforma technologiczna Nextlaw Global Public Affairs Network umożliwi firmom członkowskim łatwy przegl?d możliwości innych członków, a także wzajemne udzielanie rekomendacji. Członkostwo w sieci nie wi?że się z żadnymi opłatami dla firm public affairs. Członkami sieci mog? być różne firmy działaj?ce na danym rynku. Celem jest stworzenie największej i najbardziej wszechstronnej sieci firm public affairs na świecie.  

Dla wielu firm public affairs to działania wielopłaszczyznowe, niezwykle istotne z punktu widzenia sukcesu ich firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie działań regulacyjnych w Europie po Brexicie, zrozumienie nowych propozycji dotycz?cych polityki administracyjnej w Stanach Zjednoczonych, czy przygotowanie się na inicjatywy handlowe z Kanady lub Chin, Nextlaw Global Public Affairs Network pomoże klientom przebrn?ć przez złożone zagadnienia sektora publicznego. Jesteśmy na etapie zapraszania najlepszych firm na świecie działaj?cych w obszarze public affairs do przył?czenia się do sieci. Reakcja jest bardzo pozytywna” - powiedział Paul Hatch, Partner Zarz?dzaj?cy Nextlaw Global Public Affairs.  

Jakość usług oferowanych przez firmy członkowskie będzie oceniana w oparciu o liczne kryteria, w tym opinie klientów, niezależne rankingi jakościowe tworzone przez podmioty trzecie, zdobyte nagrody i rekomendacje pozostałych członków oraz doświadczenie w sektorze. Celem sieci jest umożliwienie firmom członkowskim lepszej obsługi klientów dzięki relacjom z innymi członkami sieci.  

Dentons planuje uruchomienie Nextlaw Global Public Affairs Network w pierwszej połowie 2017 roku.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!