Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons powołuje partnerów, którzy pokierują biurem w Luksemburgu

<p style="text-align: justify;"><strong>Po udanym połączeniu z wiodącą lokalną kancelarią prawną OPF Partners, biuro Dentons w Luksemburgu rozpoczęło działalność.</strong></p>

>

Zespół 35 prawników, w tym dziewięciu partnerów, będzie oferował kompleksowe doradztwo prawne, w tym w szczególności w dziedzinach fuzji i przejęć oraz prawa spółek, private equity i venture capital, podatków, funduszy inwestycyjnych, bankowości i finansów, transakcji structured finance, prawa nieruchomości, restrukturyzacji i upadłości oraz postępowań s?dowych. Kancelaria OPF Partners, która od teraz będzie występować pod nazw? Dentons, otrzymała tytuł „Luksemburskiej firmy prawniczej roku” (”Luxembourg Law Firm of the Year”) oraz wyróżnienie „Chambers Europe Awards for Excellence 2015”.

Powołani partnerzy

Dotychczasowy partner zarz?dzaj?cy OPF Partners, Frédéric Feyten, został powołany na stanowisko partnera zarz?dzaj?cego biurem Dentons w Luksemburgu. Będzie także kierował lokalnym Zespołem Prawa Podatkowego. Zakres jego praktyki obejmuje luksemburskie i międzynarodowe zagadnienia dotycz?ce prawa podatkowego, fuzje i przejęcia, produkty finansowe i transakcje typu structured finance. Doradzał spółkom działaj?cym na arenie międzynarodowej, bankom inwestycyjnym, instytucjom finansowym oraz funduszom private equity. Frédéric posiada wieloletnie doświadczenie w kwestiach dotycz?cych podatków pośrednich i bezpośrednich, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz opracowywaniu struktur i realizacji transakcji transgranicznych poprzez Luksemburg. W 2015 r. Frédéric został wyróżniony przez rankingi Chambers Europe i The Legal 500.

Powołanie na stanowisko partnera zarz?dzaj?cego to prawdziwy zaszczyt. Naszymi priorytetami na najbliższy rok s? zapewnienie lokalnym klientom dostępu do globalnego zasięgu Dentons oraz wsparcie wszystkich klientów firmy w działalności na terenie Luksemburga” – powiedział Frédéric Feyten.

Partner Martine Gerber-Lemaire stanie na czele luksemburskich Zespołów Prawa Nieruchomości oraz Restrukturyzacji i Upadłości. W swojej praktyce Martine koncentruje się na projektach nieruchomościowych obejmuj?cych transakcje przejęć i zbywania, finansowania, zarz?dzania i renowacji, a także i leasingu. Posiada także doświadczenie w zakresie europejskiego prawa upadłościowego i doradza klientom w sprawach dotycz?cych restrukturyzacji przedsiębiorstw i zadłużenia, procedurach poprzedzaj?cych postępowania upadłościowe, odpowiedzialności kadry kierowniczej, postępowań upadłościowych oraz upadłości transgranicznych. W 2015 r. Martine została wyróżniona przez Chambers Europe, a Zespół Prawa Nieruchomości OPF Partners (obecnie Dentons) uzyskał najwyższ? rekomendację (Tier 1) w rankingu The Legal 500.

Partner Stéphane Hadet poprowadzi luksemburski Zespół Bankowości i Finansów. Doradzał instytucjom finansowym oraz międzynarodowym i prywatnym funduszom private equity. W swojej praktyce koncentruje się na projektach sekurytyzacyjnych i finansowych realizowanych poprzez Luksemburg, zagadnieniach finansów strukturyzowanych, kwestiach regulacyjnych oraz wysoko rentownych obligacjach, a także finansowaniu projektów lotniczych. Stéphane posiada także doświadczenie w zakresie finansowania długiem i finansowania typu equity, ustanawiania zabezpieczeń finansowych, a także finansowania i restrukturyzacji firm maj?cych trudności finansowe. W 2015 r. Stéphane został wyróżniony przez IFLR1000 oraz The Legal 500.

Partner Gérard Maîtrejean, poprowadzi luksemburski Zespoły Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć oraz Private Equity. Doradzał kluczowym funduszom private equity oraz międzynarodowym instytucjom finansowym w zagadnieniach dotycz?cych prawa spółek i prawa handlowego, transakcjach joint venture oraz zagadnieniach dotycz?cych zmian siedzib spółek. Jako wiod?cy doradca uczestniczył w wielu przełomowych transakcjach fuzji i przejęć w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. W 2015 r. Gérard został wyróżniony przez IFLR1000, Chambers Europe i The Legal 500 EMEA.

Partner Guy Perrot poprowadzi luksemburski Zespół Postępowań S?dowych. W swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach cywilnych, handlowych oraz administracyjnych dla klientów indywidulanych i korporacyjnych. Reprezentuje klientów lokalnych i międzynarodowych w postępowaniach przed luksemburskimi s?dami, w tym również w sprawach s?dowych dotycz?cych zamówień publicznych. Doradzał m.in. inwestorom w postępowaniach zwi?zanych ze spraw? Madoffa. W 2015 r. Guy uzyskał rekomendację The Legal 500.

Counsel Jeannette Vaude-Perrin poprowadzi Zespół Prawa Funduszy Inwestycyjnych. Zakres jej praktyki obejmuje doradztwo we wszystkich zagadnieniach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu funduszy nieruchomościowych, private equity, venture capital oraz UCITS, a także w zakresie funkcjonowania funduszy powi?zanych, depozytariuszy, banków powierniczych, podmiotów świadcz?cych usługi rejestrowe i obowi?zków zarz?dzaj?cych funduszami. Doradza w zagadnieniach dotycz?cych dyrektywy AIFMD, ofert publicznych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i ochrony danych osobowych. W 2014 r. Jeannette uzyskała rekomendację The Legal 500.

Cieszę się, że mogę powitać w Dentons grono utalentowanych prawników w biurze w Luksemburgu. Jako jedno z najważniejszych centrów finansowych na świecie, Luksemburg jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii rozwojowej w Europie. Jestem przekonany, że nasze luksemburskie biuro zaoferuje klientom dostęp do najwyższej jakości doradztwa prawnego jakie oferuje Dentons” – powiedział Tomasz D?browski, partner zarz?dzaj?cy Dentons Europie.

***

Kontakt dla mediów:

Rohit Grover, Head of PR and Communications, EMEA, rohit.grover(@)dentons.com, +44  20  7320  6513

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!