Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza Skanska przy sprzedaży Green Horizon w Łodzi

<p style="text-align: justify;">Zespół Prawa Nieruchomości kancelarii Dentons doradzał Skanska Property Poland przy sprzedaży kompleksu biurowego Green Horizon w Łodzi. Nabywcą był fundusz inwestycyjny zarządzany przez Griffin Real Estate, a umowa przedwstępna sprzedaży została zawarta pod koniec grudnia 2014 r. <br /><br /></p>

>

Oddany do użytku w drugim kwartale 2013 r., Green Horizon jest pierwsz? inwestycj? Skanska w Łodzi, oferuj?c? blisko 33,000 m2 (GLA) nowoczesnej powierzchni biurowej. Biurowiec ten jest jedynym budynkiem klasy A certyfikowanym w systemie LEED na poziomie Gold w Łodzi ukończonym w 2012 roku. Energooszczędne oświetlenie oraz wydajny system klimatyzacji, wsparty inteligentnym wykorzystaniem chłodnego powietrza spoza budynku, powoduj? znacz?c? redukcję kosztów zużycia energii. Kompleks jest już prawie w całości skomercjalizowany.

Green Horizon znajduje się w akademickiej części Łodzi, przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych miasta i w bezpośrednim s?siedztwie budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zespół Dentons nadzorował Paweł Dębowski, partner kieruj?cy europejskim zespołem nieruchomości, wspierany przez starszego prawnika Macieja Jodkowskiego oraz prawnika Jacka Jezierskiego.   

Tak skomentował transakcję Paweł Dębowski: „Na przełomie 2014 i 2015 roku zespół Dentons reprezentował Skanska przy trzech inwestycjach na rynku biurowym w różnych polskich miastach: sprzedaży projektu Kapelanka 42 w Krakowie, projektu Dominikański we Wrocławiu oraz Green Horizon w Łodzi. Te transakcje wyraźnie ilustruj? rosn?ce zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskimi miastami regionalnymi. Jestem przekonany, że w tym roku będziemy obserwować jeszcze większ? niż w ubiegłym aktywność na rynkach nieruchomości komercyjnych poza Warszaw?.”

***

O kancelarii Dentons
Dentons to globalna firma prawnicza, dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Będ?c jedn? z 20 czołowych globalnych marek wśród kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Dentons to firma z tradycj? świadczenia usług prawnych sięgaj?c? 1742 roku, utworzona przez poł?czenie międzynarodowej kancelarii Salans LLP, kanadyjskiej   Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii SNR Denton. Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!