Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza przy debiucie giełdowym GetBack S.A.

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kancelaria Dentons doradzała przy debiucie giełdowym spółki zarządzającej wierzytelnościami GetBack S.A. na rzecz menedżerów oferty – Haitong Bank, mBank, Pekao Investment Banking, Wood&amp;Co, Raiffeisen Centrobank, Mercurius, Trigon oraz Vestor. Spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w poniedziałek, 17 lipca.<strong> <br /> </strong></span></p>

>

Doradztwo Dentons objęło między innymi badanie due diligence, opracowanie prospektu emisyjnego, przygotowanie i negocjowanie umowy plasowania akcji oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych.

W ramach oferty publicznej przydzielono 40 milionów akcji, z czego 37 milionów trafiło do inwestorów instytucjonalnych. Cena jednej akcji w ofercie to 18,5 PLN złotego, a wartość oferty wyniosła 740 milionów złotych, co czyni z transakcji drugi pod względem wielkości debiut na GPW na przestrzeni ostatnich 4 lat.

GetBack S.A. jest spółk? zarz?dzania wierzytelnościami działaj?c? w Polsce i Rumunii. Jej głównym akcjonariuszem jest grupa funduszy private equity pod przewodnictwem Abris Capital Partners. Działalność Grupy GetBack obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności, zarz?dzanie portfelami inwestycyjnymi obejmuj?cymi wierzytelności zewnętrznych funduszy oraz świadczenie usług zwi?zanych z dochodzeniem wierzytelności w imieniu innych podmiotów.

Przy transakcji doradzali członkowie Zespołu Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze Dentons: partner, Jakub Celiński; senior associate, Piotr Kowalik; senior associate, Ryszard Manteuffel; counsel Inga Dulska oraz associate, Magdalena Chałas.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie  rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!