Decyzje agencji Moody’s i Fitch w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 2,106 (wzrost o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,99 (wzrost o 10pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,673 (wzrost o 4pb).</p>

>

W poniedziałek rano mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji w reakcji na lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury (PMI) w polskim przetwórstwie. Od wtorku do czwartku ceny polskich obligacji na krótkim końcu i środkowym odcinku krzywej były stabilne. Z kolei w przypadku długiego końca krzywej we wtorek po południu doszło do wzrostu rentowności obligacji, a w kolejnych dniach utrzymywał się ich spadek. Brak istotnych wydarzeń makroekonomicznych w tym okresie sugeruje, iż zmiany rentowności miały najprawdopodobniej charakter transakcyjny. W czwartek odbyły się aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 6,0 mld zł, przy popycie równym 15,1 mld zł. Mimo silnego popytu na polskie obligacje, aukcje nie doprowadziły do spadku ich rentowności. W pi?tek z uwagi na dzień wolny od pracy w Polsce obroty na polskim rynku długu były wstrzymane.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie pi?tkowa publikacja aktualizacji długoterminowego ratingu długu Polski przez agencje Moody’s oraz Fitch. Oczekujemy, że przyczyni się ona do wzrostu rentowności polskich obligacji, widocznego szczególnie na długim końcu krzywej. Niemniej jednak decyzje agencji ratingowych zostan? ogłoszone po pi?tkowym zamknięciu, tym samym ich wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu. Przed ogłoszeniem decyzji agencji ratingowych oczekujemy podwyższonej zmienności na polskim rynku długu z uwagi na wzrost niepewności. Wpływ pozostałych wydarzeń z polskiej gospodarki (posiedzenie RPP, publikacja danych o inflacji i bilansie płatniczym), a także publikacji danych z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) na ceny polskich obligacji będzie w naszej ocenie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!