Analizy i badania

Dane z USA mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3670 (umocnienie złotego o 0,6%).</p>

>

W poniedziałek kurs polskiej waluty był stabilny, czemu sprzyjał dzień wolny od pracy w USA ograniczaj?cy aktywność amerykańskich inwestorów. We wtorek złoty oraz inne waluty rynków wschodz?cych traciły nieznacznie na wartości w ślad za spadaj?cymi cenami ropy. Od środy do pi?tku złoty, podobnie jak inne waluty rynków wschodz?cych znajdował się w trendzie aprecjacyjnym, co wynikało ze spadku światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. W środę złoty zyskiwał na wartości również ze względu na wypowiedź ministra rozwoju M. Morawieckiego, zgodnie z któr? Prezydent A. Duda nie będzie forsował swojej propozycji ustawy frankowej. Z kolei w czwartek rano czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku umocnienia złotego był gołębi wydźwięk Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC, który osłabił oczekiwania inwestorów na szybk? normalizację polityki monetarnej w USA. W efekcie w pi?tek na zamknięciu kurs EURPLN spadł do poziomu lekko poniżej 4,37 osi?gaj?c tym samym najniższy poziom od połowy stycznia br.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? liczne dane z USA (PKB, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Na podstawie naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz oraz odczytu PKB wskazuj?cego na spowolnienie wzrostu gospodarczego silniejsze od wcześniejszych szacunków oczekujemy, że sumaryczny wpływ danych z USA będzie lekko pozytywny dla złotego (patrz niżej zmiana prognozy kursu EURPLN).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!