Aktualności firm stowarzyszonych

Dane z Chin negatywne dla kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,5556 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni). W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa. Mimo danych wskazujących na dynamiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie kurs EURPLN był relatywnie stabilny. Nieoczekiwana decyzja RPP o obniżce stóp procentowych nie miała istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

W ubiegłym tygodniu na uwagę zasługuje również osłabienie dolara względem euro. Wzrostowi kursu EURUSD sprzyjały publikacje danych z USA wskazujących na coraz silniejszy wpływ pandemii COVID-19 na amerykańską gospodarkę, w szczególności na rynek pracy.

Ubiegłotygodniowa decyzja S&P dotycząca polskiego ratingu jest neutralna dla złotego. Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z epidemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii. Istotne będą również dane z Chin (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich), które pokażą skalę spadku aktywności w chińskiej gospodarce ze względu na pandemię COVID-19. Nasze prognozy kształtują się poniżej oczekiwań rynku, tym samym ich realizacja będzie naszym zdaniem negatywna dla złotego. Pozostałe przewidziane na ten tydzień publikacje danych makroekonomicznych z Polski (inflacja, bilans płatniczy) oraz z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!