Analizy i badania

Dane o zamówieniach w USA mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3244 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z osłabieniem polskiej waluty. Nie było ono uzasadnione przez opublikowane tego dnia dane makroekonomiczne, dlatego uważamy, że deprecjacja wspomnianych wyżej walut zwi?zana była najprawdopodobniej z czynnikami o charakterze transakcyjnym (m.in. zamykaniem części pozycji walutowych w regionie). Wsparcie dla naszej oceny stanowi jednoczesne osłabienie węgierskiego forinta oraz rumuńskiego leja. We wtorek i w środę złoty znajdował się w trendzie aprecjacyjnym, co wynikało z obniżaj?cej się globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. W czwartek obserwowana była podwyższona zmienność kursu polskiej waluty z uwagi na posiedzenie EBC. W pi?tek złoty tracił na wartości wraz z słabn?cym apetytem na ryzykowne aktywa odzwierciedlanym wzrostem indeksu VIX.

W tym tygodniu kluczowe dla kształtowania się kursu złotego będ? środowe dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA, które – w przypadku realizacji naszej prognozy – będ? oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Wpływ pozostałych danych z amerykańskiej gospodarki (pierwszy szacunek PKB w III kw., sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) na kurs polskiej waluty będzie w naszej ocenie ograniczony. W tym tygodniu poznamy również wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI oraz indeks Ifo dla Niemiec). Prognozujemy, że ukształtuj? się one na poziomie zbliżonym do konsensusu rynkowego dlatego ich publikacja najprawdopodobniej będzie neutralna dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!